Jiří Dienstbier

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier je ve vládě České republiky zodpovědný za oblast lidských práv a řídí Legislativní radu vlády.

Jiří DienstbierMinistr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády