Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 11. 2016 8:48

Ministr Dienstbier navštívil sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje

Jiří Dienstbier navštívil naposledy ve své funkci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu společně s Radkem Jiránkem, ředitelem Agentury pro sociální začleňování, v pondělí 21. 11. 2016 Karlovarský kraj. Jejich cesta tentokrát směřovala do Chodova a Sokolova.

První zastávkou výjezdu byla beseda se studenty Gymnázia a střední odborné školy v Chodově, po níž následovalo jednání s vedením města Chodov a členy lokálního partnerství. Společně pak všichni, včetně místostarosty Luďka Soukupa, v doprovodu lokálních konzultantů, navštívili sociálně vyloučenou lokalitu Železný dvůr, kde pohovořili s místními obyvateli a správci zdejších objektů.

Podobný program následoval v Sokolově, kde se setkání se členy lokálního partnerství uskutečnilo v prostorách tamní radnice. I zde ministr a ředitel Agentury v doprovodu sokolovského starosty Jana Picky a místostarostky Renaty Oulehlové navštívili vyloučenou lokalitu u nádraží a noclehárnu pro lidi v nouzi, která je před otevřením.

V podvečer se Jiří Dienstbier setkal se zástupci ČMKOS v Karlovarském kraji, s nimiž diskutoval o nejtíživějších zaměstnaneckých problémech regionu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter