Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 2. 2016 16:46

Agentura pro sociální začleňování školila zástupce obcí o možnostech operačního programu Zaměstnanost

V pondělí 8. 2. 2016 se na Úřadu vlády uskutečnil vzdělávací seminář pro obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) o možnostech využití Operačního programu Zaměstnanost pro jejich potřeby v oblasti sociálního začleňování.

Koordinační přístup je zvláštní finanční mechanismus, který umožňuje zapojeným samosprávám specifický přístup ke třem operačním programům ( OP Zaměstnanost; OP Výzkum, vývoj, vzdělávání a  Integrovaný regionální operační program). Dnešní seminář, který  pořádal Odbor (Agentura) pro sociální začleňování ÚV ČR ve spolupráci s Odborem podpory projektů MPSV, byl věnován právě Operačnímu programu Zaměstnanost.

Agentura pro sociální začleňování školila zástupce obcí o možnostech operačního programu Zaměstnanost

Zástupci měst a obcí  obdrželi aktuální informace týkající se nejen oblasti sociálního začleňování, ale i dalších programových priorit (zaměstnanost, veřejná správa, mezinárodní spolupráce, inovace, ap.). Starostové či zástupci obecních a městských úřadů  byli seznámeni s harmonogramem výzev a  podmínkami předkládáním projektů. Vzhledem k tomu, že se semináře účastnili zástupci jak obcí, které již projekty předkládají, tak obcí, které se k tomu teprve chystají, byla diskuse plná konkrétních podnětů a vzájemného předávání zkušeností. 

V současné době spolupracuje Agentura pro sociální začleňování v  Koordinovaném přístupu s 37 obcemi v tzv. 4 časových vlnách. Výzva pro další obce bude vyhlášena začátkem března 2016.   

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter