Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 11. 2016 14:47

Avízo: Kulatý stůl Komise proti rasismu a nesnášenlivosti Rady Evropy ve spolupráci s ministrem pro lidská práva a ombudsmankou

Ve čtvrtek 3. listopadu Komise proti rasismu a nesnášenlivosti Rady Evropy (ECRI) organizuje ve spolupráci s  ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a veřejnou ochránkyní práv kulatý stůl k opatřením, jež byla učiněna v návaznosti na doporučení ECRI v její poslední monitorovací zprávě o České republice z roku 2015. 

Kulatý stůl má přispět k vnitrostátní diskusi o boji proti rasové diskriminaci a nesnášenlivosti a zvýšit povědomí široké veřejnosti o těchto otázkách. Akce se zúčastní zástupci ústředních i místních orgánů, akademici, zástupci mezinárodních a nevládních organizací, jakož i členové zranitelných skupin, na něž se ECRI zaměřuje. 
Kulatý stůl navazuje na Zprávu o projevech rasismu a nesnášenlivosti v České republice z roku 2015.

Akci zahájí předseda ECRI Christian Ahlund, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a veřejná ochránkyně práv České republiky Anna Šabatová.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter