Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 11. 2016 16:07

Avízo: Ministra Dienstbiera čeká další setkání s profesními komorami

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a současně předseda Legislativní rady vlády (LRV) Jiří Dienstbier se v pondělí 14. listopadu od 9.30 hodin na Úřadu vlády ČR opět sejde se zástupci profesních komor zřízených zákonem.

Hlavním tématem setkání bude projednání plánu legislativních prací vlády na rok 2017. Účastníci také obdrží aktuální informace z jednotlivých sekcí, které patří do gesce ministra Dienstbiera.

Na závěr se očekává diskuse nad podněty profesních komor pro práci LRV a vůbec k vládní legislativě jako takové.

Celé setkání bude zakončeno společným obědem, předtím se ještě uskuteční krátký brífink pro novináře a tiskové tajemníky zúčastněných komor.
 

Jednání se zúčastní 11 profesních komor zřízených zákonem:
Česká advokátní komora; Česká komora architektů; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; Česká lékařská komory; Česká stomatologická komora; Exekutorská komora; Komora auditorů ČR; Komora daňových poradců ČR; Komora patentových zástupců ČR; Komora veterinárních lékařů ČR; Notářská komory ČR.


Spolupráce s profesními komorami byla intenzivněji zahájena na počátku roku 2015, a to poté, co ministr Dienstbier inicioval významnou změnu legislativních pravidel vlády, kdy profesní komory zřízené zákonem se zařadily mezi připomínková místa v rámci meziresortního připomínkového řízení a začaly spolupracovat na připravované legislativě.

V letošním roce - v květnu a v srpnu - proběhla zatím dvě setkání za účasti premiéra Bohuslava Sobotky.

V květnu zástupci komor projednávali situaci ve výkonu soudních znalců i téma neoprávněného výkonu činnosti v oboru, které se negativním způsoben dotýká drtivé většiny komor.

Účastníci jednání se také podrobněji seznámili s platformou Evropské komise -  REFIT (Regulatory Fitness and Performance), která si klade za cíl zjednodušit právní předpisy EU a snížit náklady na jejich provádění. Zástupci komor byli požádáni, aby se jejím prostřednictvím podělili o své praktické zkušenosti se společným právem EU.

Zatím poslední setkání v srpnu tohoto roku reagovalo na podobu nově navrhovaného zákona o soudních znalcích. S přispěním všech zúčastněných byla dohodnuta opětovná pracovní konzultace mezi předkladatelem, tj. Ministerstvem spravedlnosti, a jednotlivými komorami, a to ještě před projednáním dotčeného zákona vládou. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter