Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 6. 2015 10:34

Avízo: Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů projedná institucionální ukotvení agendy genderové rovnosti

V úterý 30. června zasedne od 10.00 hodin ve Strakově akademii letos podruhé Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako „Rada“). Jednání Rady zahájí a povede její předseda - ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiří Dienstbier.

Rada se nejprve zaměří na plnění úkolů, které byly stanoveny na jejím minulém zasedání, a dále na činnosti jejího sekretariátu. V dalším bodě představí jednotlivé výbory a pracovní skupiny Rady svou aktuální činnost. Rada projedná dva podněty Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů, a to podnět k posílení agendy rovnosti žen a mužů ve vědě, výzkumu a inovacích a podnět k institucionálnímu zajištění rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR.

Rada se bude také věnovat aktuální agendě rovnosti žen a mužů na úrovni EU. Jedná se především o návrh směrnice o genderové vyváženosti ve vedení obchodních společností, který je projednáván na půdě Rady EU.

Dalším bodem zasedání bude prezentace činnosti vybraných resortů (Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace) v oblasti podpory rovnosti žen a mužů.

Na jednání Rady se svým příspěvkem vystoupí také zástupkyně Otevřené společnosti, která představí závěry výzkumu Bereme ženy na palubu: analýza zastoupení žen a mužů ve veřejných firmách. Součástí jednání bude také prezentace aktivit nestátní neziskové organizace Jako doma, která se věnuje genderovým aspektům bezdomovectví.
 


Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů - poradní orgán vlády pro oblast rovnosti žen a mužů. Předsedou Rady je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Kromě jednotlivých resortů jsou v radě zastoupeny i příslušné nestátní neziskové organizace, sociální partneři a odbornice a odborníci z akademické obce a občanské veřejnosti. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter