Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 11. 2014 13:22

AVÍZO: Vláda projedná návrh na změnu Jednacího řádu Legislativní rady vlády a návrh změn Legislativních pravidel vlády

Vládní kabinet se sejde ke společnému jednání v pondělí 1. prosince 2014 od 14 hodin.  Ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier předkládá na jednání vlády dva materiály.

Vláda bude projednávat návrh změn Legislativních pravidel vlády a návrh změn Jednacího řádu Legislativní rady vlády. Cílem prvního z materiálu je zejména posílit aktivní roli sociálních partnerů RHSD ČR a dále rozšířit okruh tzv. fakultativních připomínkových míst o profesní komory zřízené zákonem.

Druhý materiál navrhuje rozšířit okruh osob pravidelně zvaných na celé zasedání Legislativní rady vlády o Veřejného ochránce práv, zástupce České advokátní komory, dále navrhuje rozšířit okruh osob zvaných na zasedání Legislativní rady vlády k některým bodům o zástupce sociálních partnerů RHSD ČR, profesních komor zřízených zákonem a Českého olympijského výboru. Současně upravuje některá ustanovení Jednacího řádu Legislativní rady vlády tak, aby odpovídala novému způsobu doručování všech písemností spojených s její činností a jejích pracovních komisí. Oba tyto materiály ve svém souhrnu obsahují vzájemně se doplňující opatření vedoucí ke zkvalitnění legislativního procesu a posílení stability právního prostředí v ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter