Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

19. 1. 2016 14:29

Děti kreslí korupci

Co vědí děti o korupci, jak si ji představují, jak by proti ní chtěly bojovat? To je téma dětské výtvarné soutěže Úřadu vlády ČR, která je právě nyní ve finálním stádiu vyhodnocování. Odborná porota vybírá z celkem sto sedmdesáti obrázků, které do soutěže zaslalo sedmnáct základních uměleckých škol z celé České republiky.

Kromě toho byly všechny výkresy také vystaveny na chodbách ÚV ČR ve Strakově akademii a zaměstnanci Úřadu vlády hlasováním volí ten nejlepší obrázek z jejich laického hlediska.   

Soutěž s mottem Korupce ti nesvědčí, korupce ti nesluší, vyhlásil v listopadu loňského roku ministr a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Jiří Dienstbier ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou.

Min. Dienstbier si prohlíží vystavené obrázky z dětské výtvarné soutěže proti korupci

Soutěž byla určena pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií (do max. 16 let věku) s cílem zvýšit povědomí o problému korupce již u mladších dětí tak, aby se nad ním dokázaly aktivně zamýšlet a mluvit o něm se svými pedagogy. Zvyšování povědomí o korupci přispívá k vývoji v aktivní členy občanské společnosti, kteří jsou si vědomi negativních důsledků korupčního chování. Díky soutěži se tak děti mohou dozvědět, jak si poradit, když se s korupcí setkají.

Druhým cílem výtvarné soutěže bylo vytvoření zajímavého grafického motivu na banner, který bude umístěn na webových stránkách Úřadu vlády ČR a bude sloužit jako odkaz na web Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí www.korupce.cz.

Slavnostní vyhlášení vítězů
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:  1. – 5. třída a 6. – 9. třída základních škol s tím, že soutěže se mohli zúčastnit také žáci nižších ročníků víceletých gymnázií a ZUŠ.
Slavnostní vyhlášení proběhne ve středu 27. ledna 2016 za účasti ministra Dienstbiera a ministryně Valachové v Hrzánském paláci v Praze. Slavnostního aktu se zúčastní autoři oceněných prací a jejich doprovod. Vítězní malíři a výtvarníci získají kromě věcných cen také možnost prohlédnout si Hrzánský palác, historickou budovu Úřadu vlády ČR na Hradčanech, která není veřejnosti běžně přístupná. Poté bude ještě následovat prohlídka Pedagogického muzea Jana Amose Komenského.

Více informací:
http://www.korupce.cz/cz/dokumenty/aktuality/ministr-pro-lid-prava--rovne-prilezitosti-a-legislativu-vyhlasuje-vytvarnou-soutez-pro-zaky-zakladnich-skol-a-nizsich-rocniku-viceletych-gymnazii-131324/
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter