Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

27. 1. 2016 10:51

Děti kreslily korupci – nejvíce se líbilo akvárium s politikem od desetiletého chlapce

Co vědí děti o korupci, jak si ji představují, jak by proti ní chtěly bojovat? To bylo téma dětské výtvarné soutěže Úřadu vlády ČR, jejíž výsledky byly dnes slavnostně vyhlášeny v Hrzánském paláci ministrem Dienstbierem, který je zároveň předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Odborná porota vybírala z celkem sto sedmdesáti obrázků, které do soutěže zaslalo sedmnáct základních uměleckých škol z celé České republiky.  Oceněno bylo celkem 7 děl, celkovým vítězem se stal desetiletý Václav Soukup z Prahy 5 s obrázkem akvária, ve kterém plave politik obklopený návnadami z bankovek na rybářských háčcích.

Děti kreslily korupci – nejvíce se líbilo akvárium s politikem od desetiletého chlapce

Kromě toho byly všechny výkresy také vystaveny na chodbách ÚV ČR ve Strakově akademii a zaměstnanci Úřadu vlády měli možnost zvolit hlasováním ten nejlepší obrázek jejich laického hlediska. V této anketě s náskokem zvítězila Anna Dušková z Berouna se svou variací na známý obraz Poslední večeře Páně.

Soutěž s mottem Korupce ti nesvědčí, korupce ti nesluší, vyhlásil v listopadu loňského roku ministr a předseda Rady vlády pro koordinaci boje korupcí Jiří Dienstbier ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou.

Děti kreslily korupci - vítězové s diplomy u svých děl

 

Soutěž byla určena žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií (do max. 16 let věku) s cílem zvýšit povědomí o problému korupce již u mladších dětí tak, aby se nad ním dokázaly aktivně zamýšlet a mluvit o něm se svými pedagogy. Zvyšování povědomí o korupci přispívá k vývoji v aktivní členy občanské společnosti, kteří jsou si vědomi negativních důsledků korupčního chování. Díky soutěži se tak děti mohou dozvědět, jak si poradit, když se s korupcí setkají.

Druhým cílem výtvarné soutěže bylo vytvoření zajímavého grafického motivu na banner, který bude umístěn na webových stránkách Úřadu vlády ČR a bude sloužit jako odkaz na web Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí www.korupce.cz.

Slavnostní vyhlášení vítězů
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:  1. – 5. třída a 6. – 9. třída základních škol s tím, že soutěže se mohli zúčastnit také žáci nižších ročníků víceletých gymnázií a ZUŠ.

Děti kreslily korupci – ocenění autoři s vítězným obrázkem
Slavnostní vyhlášení proběhlo dnes v Hrzánském paláci v Praze za účasti ministra Dienstbiera a náměstka ministryně školství Iva Krýsy. Slavnostního aktu se zúčastnili autoři oceněných prací a jejich doprovod. Vítězní malíři a výtvarníci obdrželi věcné ceny a také si prohlédli Hrzánský palác, historickou budovu Úřadu vlády ČR na Hradčanech, která není veřejnosti běžně přístupná. Poté následovala prohlídka Pedagogického muzea Jana Amose Komenského.

Více informací:
http://www.korupce.cz/cz/dokumenty/aktuality/ministr-pro-lid-prava--rovne-prilezitosti-a-legislativu-vyhlasuje-vytvarnou-soutez-pro-zaky-zakladnich-skol-a-nizsich-rocniku-viceletych-gymnazii-131324/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter