Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

3. 12. 2015 8:55

Dnes je Mezinárodní den osob se zdravotním postižením, připomíná ministr Dienstbier

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen.

Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením (IDPD) si klade za cíl podporovat porozumění tematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

V současné době žije na světě více než 1 miliarda osob s nějakou formou zdravotního postižení. Přestože jsou osoby se zdravotním hendikepem největší světovou menšinou, zůstává tato skupina „neviditelná“ v hlavním proudu rozvojových strategií a jejích procesů.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
V České republice se na nejvyšší úrovni zabývá problematikou zdravotně postižených osob Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO). Ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier je jeho výkonným místopředsedou.

„Mezinárodní den zdravotně postižených osob, který si připomínáme i my v České republice, má symbolizovat úsilí naší společnosti o integraci všech lidí. Měli bychom být schopni nabídnout důstojné místo ve společnosti všem a využít potenciál každého člověka. To, že má někdo hendikep, neznamená, že nemůže být přínosem pro společnost stejně jako kdokoli jiný. Je jen třeba překonávat bariéry a tvořit takové podmínky, aby i hendikepovaný mohl potenciál využít a obohatil nás ostatní,“  uvedl k dnešnímu dni ministr Dienstbier.

U příležitosti dnešního Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením pořádá VVZPO slavnostní večer. Během něj budou vyhlášeny výsledky XXII. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. A současně též proběhne vernisáž neobvyklé výstavy obrazů hendikepovaných malířek a malířů malujících ústy nebo nohama.
Více informací: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/avizo-letosni-predavani-cen-vvzpo-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-doplni-unikatni-vystava--137504/

Letošní motto: Na začlenění záleží
Každý rok se v rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením stanoví konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Tématem pro letošní rok je: Na začlenění záleží: přístupnost a posílení postavení lidí všech schopností.

Celosvětově se až jedna miliarda lidí se zdravotním postižením potýká s překážkami v mnoha klíčových aspektech při začleňování do společnosti. Výsledkem je, že lidé se zdravotním postižením nemají v porovnání s ostatními rovnoprávný přístup k dopravě, zaměstnanosti, vzdělávání, společenské a politické participaci. Právo účastnit se veřejného života je ale zásadní pro snížení nerovností ve společnosti.

„Je nezbytné, aby lidé se zdravotním postižením byli schopni plnit svou roli ve společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Je důležité soustředit se na schopnosti a ne na zdravotní postižení konkrétního člověka. V mnoha případech je společenský obraz lidí se zdravotním postižením ovlivněn diskriminačními postoji i archaickými představami o zdravotním postižení, které jsou často největší překážkou k jejich plné a rovné účasti ve společnosti. Je také důležité dodat, že zdravotní postižení je součástí lidského života, které se, pokud se dožijeme dostatečně vysokého věku, týká každého z nás,“ je přesvědčen ministr Dienstbier.

A dodává: „Musíme posilovat postavení lidí se zdravotním postižením, aby mohli využívat skutečné příležitosti, stanovit si vlastní priority, sami se podílet na změnách a také snadněji přijmout občanskou zodpovědnost.“

Jako dílčí téma bylo stanoveno Tvorba města přístupného pro všechny. Odhaduje se, že do roku 2050 bude 66 % světové populace žít ve městech. Je proto třeba zajistit, aby budoucí města byla šetrnější k životnímu prostředí, přívětivá pro své obyvatele i návštěvníky a dokázala naplnit potřeby všech lidí, i těch se zdravotním postižením.

Dalším dílčím tématem pro tento rok je Zlepšení dat a statistik o lidech se zdravotním postižením. Nedostatek údajů a informací o zdravotním postižení a situaci lidí se zdravotním postižením přispívá k neviditelnosti osob se zdravotním postižením v oficiálních statistikách. Mezinárodně srovnatelné údaje by přitom mohly být použity k provádění a sledování mezinárodně dohodnutých rozvojových cílů pro osoby se zdravotním postižením.

Třetí dílčí téma zní Přijetí lidí s neviditelným zdravotním postižením jako součásti společnosti. Lidé s mentálním a psychosociálním postižením představují významný podíl světové populace. Odhadem každý čtvrtý člověk na světě zažije selhání duševního zdraví. Téměř jeden milion lidí ročně umírá v důsledku sebevražd, mezi mladými lidmi je to třetí nejčastější příčina úmrtí. Lidé s mentálním a psychosociálním postižením často čelí ustáleným stereotypům a diskriminaci, stejně tak se potýkají s vysokou úrovní fyzického a sexuálního zneužívání. Lidé s neviditelným zdravotním postižením, jako jsou například lidé se sluchovým postižením, jsou také vystaveni riziku vyloučení z hlavního proudu vzdělávání a účasti na společenských aktivitách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter