Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 9. 2015 13:09

Jaké je postavení a právní ochrana lidí se zdravotním postižením v ČR a USA?

Touto otázkou se bude zabývat konference pořádaná Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických. Uskuteční se ve čtvrtek 1. října od 10:00 hod. v Lichtenštejnském paláci pod záštitou ministra Dienstbiera.

Konference Lidé se zdravotním postižením a jejich právní ochrana v ČR a USA , která se koná u příležitosti 25. výročí přijetí zákona Americans with Disabilites Act (ADA), zahájí velvyslanec Spojených států amerických Andrew Shapiro, ředitelka Odboru lidských práv a ochrany menšin Andrea Baršová a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. 

ADA upravuje občanská práva osob se zdravotním postižením. Zakazuje diskriminaci vůči osobám se zdravotním postižením ve všech oblastech veřejného života včetně zaměstnání, vzdělávání, dopravy a všech veřejných a soukromých prostor, které jsou přístupné široké veřejnosti. Zajišťuje, aby lidé se zdravotním postižením měli stejná práva a stejné příležitosti jako všichni ostatní.

Hlavní příspěvek na konferenci přednese Judith Heumann, zvláštní poradkyně pro mezinárodní uplatňování práv osob se zdravotním postižením Ministerstva zahraničí USA, která přítomné seznámí s americkými zkušenostmi s uplatňováním práv osob s tímto hendikepem a jejich zapojení do vládních funkcí. Paní Heumann je mezinárodně uznávanou odbornicí v této problematice a celoživotní zastánkyní občanských práv znevýhodněných osob.

Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, který spadá do gesce ministra Dienstbiera, seznámí přítomné s vývojem ochrany lidských práv osob se zdravotním postižením v ČR po roce 1989 i s nejdůležitějšími legislativními změnami v této oblasti.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter