Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 6. 2015 11:52

Jiří Dienstbier s náměstkyní generálního tajemníka OSN Lakshmi Puri diskutoval o rovnosti žen a mužů

Dnes se ve Strakově akademii uskutečnilo setkání ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera s náměstkyní generálního tajemníka OSN a zástupkyní agentury UN WOMEN Lakshmi Puri. Diskutovali spolu především otázky spojené s prosazováním rovnosti žen a mužů na mezinárodní i vnitrostátní úrovni.

V letošním roce si svět připomíná 20. výročí od přijetí Pekingské akční platformy na 4. světové konferenci o ženách. Pekingská akční platforma představuje mezinárodní dokument obsahující konkrétní závazky v oblasti rovnosti žen a mužů. Náměstkyně generálního tajemníka OSN v úvodu ocenila ČR za její aktivní přístup v tématu rovnosti žen a mužů na mezinárodní úrovni. Jiří Dienstbier a Lakshmi Puri se ale shodli, že přes dílčí pokrok stále zůstává řada výzev při odstraňování genderových nerovností. Jedná se především o nízké zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicích, ekonomické nerovnosti, nízkou účast mužů na péči o děti či o přetrvávající domácí násilí a násilí na ženách.

Podporu rovnosti žen a mužů považuji za jednu ze svých priorit a za nedílnou součást prosazování lidských práv. Těší mě, že se mému úřadu v této oblasti podařilo dosáhnout už i konkrétních úspěchů. Jde například o schválení Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014 – 2020 či o navázání mezinárodní spolupráce v rámci projektů zaměřených na genderovou rovnost realizovaných mým úřadem. Dlouhá cesta k dosažení skutečné rovnosti je ale stále před námi. Mezinárodní spolupráci a výměnu dobré praxe a zkušeností s ostatními zeměmi vnímám jako důležitou součást hledání způsobů, jak ty existující problémy odstraňovat,“ uvedl Jiří Dienstbier.

Jiří Dienstbier s náměstkyní generálního tajemníka OSN Lakshmi Puri diskutoval o rovnosti žen a mužů

Společného jednání s Lakshmi Puri se zúčastnily také velvyslankyně ČR při OSN v New Yorku Edita Hrdá, ředitelka odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí Veronika Stromšíková a vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Lucia Zachariášová. Lakshmi Puri navštíví v Praze ještě konferenci „70 let v OSN: udržitelný rozvoj jako výzva a příležitosti“, kterou pořádá Ministerstvo zahraničních věcí 2. června 2015.

Úřad ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu spolupráci s OSN v oblasti rovnosti žen a mužů aktivně podporuje. V březnu letošního roku se delegace České republiky vedená náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Martinou Štěpánkovou zúčastnila 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku. Na zasedání Česká republika mimo jiné uspořádala seminář na téma participace žen z menšin na veřejném životě a představila své vnitrostátní aktivity v oblasti rovnosti žen a mužů. Zasedání komise představují nejvýznamnější mezinárodní fórum pro diskusi o přetrvávajících nerovnostech žen a mužů a o opatřeních pro jejich překonávání.

Jiří Dienstbier se při příležitosti návštěvy Lakshmi Puri v Praze připojil ke kampani #HeForShe. Jedná se o kampaň OSN s cílem angažovat muže po celém světě v prosazování rovnosti žen a mužů. „Rovnost žen a mužů považuji za základní právo a jedno ze základních demokratických principů. Podporovat rovnost žen a mužů by mělo být povinností každého z nás, bez ohledu na pohlaví,“ říká Jiří Dienstbier. 
Jiří Dienstbier se při příležitosti návštěvy Lakshmi Puri v Praze připojil ke kampani #HeForShe

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter