Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

11. 11. 2016 15:38

K návrhu na odvolání ministra Jiřího Dienstbiera

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes oznámil, že předloží prezidentu republiky návrh na odvolání Jiřího Dienstbiera z funkce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

„Zvolit složení svého vládního týmu je výsostnou pravomocí předsedy vlády. Jeho rozhodnutí respektuji, i když mě mrzí, že budu muset předávat rozdělanou práci svému nástupci místo toho, abych mohl dokončit její projednávání v Parlamentu,“ říká k rozhodnutí předsedy vlády ministr Dienstbier.

Ministr Dienstbier a premiér Sobotka

Hlavním tématem práce ministra Dienstbiera je zlepšování podmínek lidí žijících v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. Úspěchem zde je kromě jiného vznik Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (http://bit.ly/1O7gJ0O), který umožňuje obcím řešícím problémy sociálního vyloučení čerpat za odborné podpory ministrovi podřízené Agentury pro sociální začleňování finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů.

Mezi další systémové kroky v sociálním začleňování patří i materiál podrobně mapující problémy s bydlením (http://bit.ly/2fiDq4Q), se kterými se potýkají lidé žijící v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami, samotné obce, družstva nebo společenství vlastníků jednotek, který ukládá dalším vládním resortům konkrétní, často legislativní úkoly.

„Za významný úkol, který bude potřeba dotáhnout,“ zdůrazňuje ministr Dienstbier, „považuji novelu zákona o veřejném ochránci práv (http://bit.ly/2fWO5UP). Pravomoc ombudsmana podávat antidiskriminační žalobu ve veřejném zájmu bude ochranou těch, kdo se potýkají s diskriminací z nejrůznějších důvodů, ale nemají schopnosti nebo prostředky se domoci ochrany soudně. Je to významný krok, který jako sociální demokracie ještě dlužíme nejbezbrannějším lidem ve společnosti.“ Zmíněná novela také zavádí monitorovací mechanismus pro osoby se zdravotním postižením.

Významnou součástí ministrovy práce je i protikorupční agenda. Sněmovna bude v nejbližších týdnech definitivně schvalovat mj. vládní novelu zákona o střetu zájmů (http://bit.ly/2fI0CbB). Tento návrh stejně jako řadu dalších připravil tým vedený ministrem Dienstbierem.

Významným počinem, který oceňují i novináři i odborná veřejnost v řadě oblastí, je ministrem iniciované otevření vládní Elektronické knihovny připravované legislativy veřejnosti. Každý zájemce tak může od počátku přípravy legislativy sledovat (http://bit.ly/2g2vzdb), kdo jaký návrh předkládá a jaké v něm kdo navrhuje změny. Díky ministru Dienstbierovi se také připomínkovým místem v průběhu přípravy zákonů staly profesní komory zřizované ze zákona (http://bit.ly/2g2AKtE).

Pokrok v budování a rozvoji protikorupční legislativy oceňuje (http://bit.ly/2fDcv1U) i protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO).

Nově bude Sněmovna projednávat i novelu Ústavy a prováděcí zákon týkající se rozšíření kontrolních oprávnění Nejvyššího kontrolního úřadu (http://bit.ly/2fWOfvp) ve vztahu ke krajům obcím a právnickým osobám s majetkovou účastí státu, krajů a obcí.

Za vládu ministr Dienstbier předkládá v Poslanecké sněmovně i návrh zákona o celostátním referendu (http://bit.ly/2g2s32e), který je významným doplněním soustavy výkonu moci založené na zastupitelské demokracii.   

Ministr také předložil vládě Strategii romské integrace na léta 2015–2020, která formulovala jako úkol přijmout opatření, která povedou k ukončení provozu velkovýkrmny vepřů na místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku, a tato jednání s majiteli vepřína opakovaně vedl.

Ministr Jiří Dienstbier je také předsedou Legislativní rady vlády (http://bit.ly/2fHogXB), odborného poradního orgánu vlády, který je složen z téměř tří desítek odborníků-právníků a má za úkol dohlížet na legislativní správnost předkládaných návrhů. Ministr Legislativní radu vlády po svém nástupu také odpolitizoval – v předchozím období byli jejím členy i poslanci. Jen za roky 2014 a 2015 projednala Legislativní rada vlády 754 návrhů.

„Nový člověk ve funkci ministra pro lidská práva si bude muset vybrat, zda bude agendu prosazovat aktivně, a přicházet kvůli tomu třeba i o body na žebříčcích popularity,“ dodává ministr Dienstbier. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter