Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

31. 3. 2015 15:05

Ministr Dienstbier ke zprávě Výboru proti mučení Rady Evropy o situaci v ČR

V úterý 31. března byla zveřejněna oficiální zpráva Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT). Dokument informuje o situaci ve věznicích a léčebnách v ČR, která vychází z inspekční návštěvy členů Výboru v ČR v dubnu 2014.

Zprávu minulý týden projednala a schválila Vláda ČR. 

CPT ve zprávě hodnotí naší republiku vcelku pozitivně, ale také vytýká určité konkrétní nedostatky. V části věnované zajištění osob v policejních celách to je například poutání osob k pevným objektům a nadužívání důkladných prohlídek osob, kdy je osoba kompletně svlečena.  Dále upozorňuje na nedostatky v zajištění právní pomoci zadrženým osobám mimo trestní řízení, kdy možnost zavolat si do cely advokáta odvisí v praxi od finančních možností zajištěné osoby.  V detenčním zařízení pro cizince CPT upozornil především na problém zajištění nezletilých dětí (s rodinami i bez doprovodu) v zařízeních.
Při návštěvě psychiatrické nemocnice se CPT zaměřil zejména na používání omezovacích prostředků, kdy opětovně poukázal na nevhodnost používání síťových lůžek pro pacienty.

Celá zpráva: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/evropska-umluva-o-zabraneni-muceni-a-nelidskemu-nebo-ponizujicimu-zachazeni-nebo-trestani-17701/

 

Podle ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera lze doporučení CPT brát jako vhodné zdroje inspirace vycházející z celoevropských zkušeností.

„Zmíněné výtky neberu na lehkou váhu a budu se snažit ve spolupráci s dotčenými ministerstvy najít konkrétní řešení tak, aby došlo co nejvíce k nápravě těchto nedostatků.  Svými zkušenostmi nám v tom velmi pomůže i veřejná ochránkyně práv, které již 10 let vykonává dozor nad místy omezení osobní svobody právě z hlediska důstojného zacházení s osobami,“ uvedl ministr Dienstbier.  

Z konkrétních věcí lze diskutovat např. o vytvoření systému povinného hlášení zranění a jiných známek špatného zacházení na osobách omezených na svobodě, které by lékaři hlásili příslušným inspekčním a dohledovým orgánům.  Jistě budeme s příslušnými institucemi diskutovat i o nastavení systému poskytování zdravotních služeb v zařízeních, který by co nejvíce respektoval soukromí a důvěrnost zdravotní péče. Těch témat je více, jako omezení některých praktik v policejních celách, například poutání k předmětům či prohlídky nahých osob, regulace používání omezovacích prostředků. S tím jde ruku v ruce nutnost personálního posílení ve všech zařízeních. Budu proto vedle této debaty s dotčenými ministerstvy současně usilovat o posílení rozpočtu na provoz zařízení a zacházení s umístěnými osobami,“ nastínil své záměry Jiří Dienstbier a dodal: „Během následujících 4 let do příští návštěvy CPT je tak čas na dosažení co největšího zlepšení.“


Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „CPT“) uskutečnil svoji pravidelnou návštěvu České republiky ve dnech 1. – 10. dubna 2014. Tento výbor byl zřízen Evropskou úmluvou pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, již Česká republika ratifikovala 7. září 1995. CPT od přistoupení České republiky k Úmluvě uskutečnil pět pravidelných návštěv České republiky, a to v letech 1997, 2002, 2006, 2010 a naposledy právě v dubnu 2014. Výbor CPT si vybral ke své návštěvě policejní cely, věznice a vazební věznice, psychiatrickou nemocnici a detenční zařízení pro cizince.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter