Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 1. 2016 8:56

Ministr Dienstbier navštívil vernisáž výstavy „HateFree?“

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier se zúčastnil ve čtvrtek 21. 1. 2016 vernisáže unikátní výstavy s názvem „HateFree?“ Akce se v Centru současného umění DOX koná do 21. 3. 2016 a je součástí celostátního projektu HateFree Culture.

Ten reaguje na dlouhodobý nárůst negativních postojů vůči menšinovým skupinám obyvatel  České republiky.  Projekt realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR spadající do gesce ministra Dienstbiera.

Ministr Dienstbier navštívil vernisáž výstavy „HateFree?“ v galerii DOX

Výstava „HateFreee?“ i samotný projekt HateFree Culture chce upozornit, že žijeme v době sílící polarizace společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši schopnost solidarity. Do Evropy směřuje nebývalé množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě. Zároveň mezi námi žije mnoho těch, kteří se setkávají s předsudky, posměchem i násilím z nenávisti kvůli své barvě kůže, vyznání, sexuální orientaci nebo třeba proto, že jsou bez přístřeší.

Umělkyně a umělci, vystavující v rámci projektu HateFree?, se staví na stranu těch, kdo jsou takto stigmatizováni. Snaží se zkoumat mechanismy, které definují určité skupiny jako podřadné nebo sociálně vyloučené a ukazují nebezpečí nárůstu nenávisti ve společnosti. Zároveň demonstrují víru v symbolickou sílu solidárního uměleckého gesta a jeho konkrétní účinek mimo úzce vymezený svět umění.

Součástí výstavy je i několik dalších doprovodných projektů.

Více informací:
http://www.dox.cz/cs/vystavy/hatefree

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter