Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 4. 2015 16:21

Ministr Dienstbier položil základní kámen Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce

Ve čtvrtek 30. dubna proběhlo v Jevišovce slavnostní zahájení přestavby bývalé fary na nové Muzeum moravských Chorvatů. Položení základního kamene se zúčastnil i ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který významně pomohl projektu, aby došlo k jeho realizaci.

Mezi přítomnými hosty byli mimo jiné i chorvatská velvyslankyně v ČR Ines Troha Brdar či Milan Pospíšil, tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny.

Každý z hostů poklepávající kladívkem na základní kámen měl za úkol nově se rodícímu muzeu něco popřát.  "Jako zvláštní - sudičkovské - přání mám, aby jeho vlastností bylo, že bude
místem, kde je vždy cítit porozumění a přijetí, ne odmítání", popřál ministr Dienstbier.

Ministr Dienstbier položil základní kámen Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce

Vznik nového Muzea moravských Chorvatů, kteří žili na jižní Moravě od středověku a po druhé světové válce byli násilně vystěhováni, iniciovalo Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR. V roce 2008 zakoupila vláda Chorvatské republiky budovu bývalé fary v Jevišovce za účelem zřídit v ní muzeum. V roce 2014 Sdružení předložilo projekt rekonstrukce budovy a prostřednictvím ministra Dienstbiera jej nabídlo české vládě ke schválení, včetně kofinancování. Na podzim pak česká vláda uvolnila 8,5 mil. Kč ze státního rozpočtu na rekonstrukci budovy a vybudování Muzea. Dalších 8,5 mil. Kč by měla vláda uvolnit v roce 2016.či tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny


Cílem projektu je vybudovat důstojný památník Chorvatů v místech, kde po staletí žili. Mělo by vzniknout živé centrum, místo, kam se návštěvníci rádi vrací nejen pro touhu objevovat minulost, ale také za účelem dozvědět se něco více o chorvatské tématice v současnosti.

Ministr Dienstbier položil základní kámen Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce

Moravští Chorvaté žili od poloviny 16. století v oblasti Mikulovska, hlavně v obcích Jevišovka, Dobré Pole a Nový Přerov, až do II. světové války. Po mnichovské dohodě v roce 1938 připadly chorvatské obce do německého záboru. Jejich obyvatelé, kteří neodešli ze svých domovů, nabyli automaticky německé občanství, z něhož obligatorně vyplývala pro příslušné ročníky mužské populace vojenská povinnost v německé armádě. Bezprostředně po květnu 1945 proto uplatnila československá státní moc na příslušníky chorvatské menšiny dekrety prezidenta republiky o státním občanství a o konfiskaci majetku Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců. I když do února 1948 nedošlo vůči Chorvatům k významnějším represím, zlom nastal po únoru 1948. Okresní akční výbor Národní fronty v Mikulově již dne 25. února 1948 rozhodl o vysídlení chorvatského obyvatelstva z jihomoravských obcí. Násilné vystěhování chorvatských rodin se uskutečnilo v letech 1948 až 1951. Občané chorvatské národnosti byli tak po jednotlivých rodinách rozptýleni po celém území Moravy a Slezska, šlo o cca 100 obcí.

Na bezpráví mohli zástupci chorvatské národnostní menšiny upozornit až krátce po listopadu 1989. Politování nad křivdami a bezprávím, které postihlo chorvatskou menšinu v českých zemích, vyslovila vláda České republiky až v prohlášení v roce 1999 v souvislosti s odhalením pomníku chorvatským rodinám - bývalým obyvatelům Jevišovky na místním hřbitově. V roce 2009 vláda, jako projev alespoň částečného zmírnění historických křivd, které na moravských Chorvatech úřady poválečného Československa spáchaly, schválila převod finančních prostředků na vybudování pietních míst v dalších dvou obcích na Mikulovsku, Novém Přerově a Dobrém Poli.

Položení základního kamene Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce

V roce 2008 zakoupila vláda Chorvatské republiky budovu bývalé jevišovské fary za účelem zřídit v ní Muzeum moravských Chorvatů. Očekávala se samozřejmě pomoc ze strany českých úřadů. Až v roce 2014 mohlo Sdružení občanů chorvatské národnosti v České republice předložit projekt rekonstrukce budovy a prostřednictvím ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu jej nabídnout vládě ke schválení. Na podzim roku 2014, při příležitosti návštěvy chorvatského premiéra v Praze premiér Sobotka oznámil, že česká vláda uvolňuje 8,5 mil. Kč ze státního rozpočtu na rekonstrukci budovy a vybudování Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce. Dalších 8,5 mil. Kč by měla vláda uvolnit v roce 2016.

Dne 30. dubna 2015 byla zahájena slavnostní zahájení rekonstrukce bývalé fary v Jevišovce. Jde do jisté míry o symbolický krok, který je součástí vyrovnání se s neblahými etapami české historie.

Více informací: http://www.moravstichorvati.cz   

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter