Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 3. 2016 11:04

Ministr Dienstbier zahájil konferenci o férovosti v platech a penzích mužů a žen

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahájil dnes dopoledne mezinárodní konferenci na téma „Férové platy, férové penze“. A také nad ní, spolu s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, přijali záštitu.

Konference byla vyvrcholením mezinárodního projektu „Férové platy, férové penze“, který upozorňuje na téma odlišných výší penzí v důsledku rozdílného odměňování žen a mužů. Přináší témata stáří, chudoby a otevírá diskuzi o nerovnosti finančního ohodnocení seniorů/ek a s tím souvisejících dopadů na jejich každodenní život.

Ministr Dienstbier zahájil konferenci o férovosti v platech a penzích mužů a žen

Ve svém úvodním projevu ministr připomněl, že podle Českého statistického úřadu berou ženy v ČR za stejnou práci v průměru o 21,6 % méně než muži.   Příčinou je rozdělení rolí ve společnosti, ale též i to, že neumíme nastavit pravidla třeba pro rodičovskou dovolenou tak, aby nezpomalovala profesní a kariérní růst žen, či že práce na částečný úvazek, byť je pro zaměstnankyně s malými dětmi velice vítaná a nápomocná pro slaďování práce a rodiny, znamená také menší příjem. To vše jsme zdědili z minulosti a naše vláda to začíná reformovat k lepšímu,“ řekl ministr Dienstbier, do jehož gesce spadá problematika rovnosti mužů a žen.

„My jsme jako resort například připravili Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018, který bude brzy předložen vládě k projednání. Jeho úkolem je prostřednictvím konkrétních úkolů uložených institucím státní správy přispět k procesu vyrovnávání zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v naší společnosti.
Tento akční plán se dotýká oblasti veřejné správy a dalších institucí veřejného zájmu, politiky i obchodních společností.
Je důležité na všech těchto úrovních přijímat opatření, která usnadní přístup žen do rozhodovacích pozic – například transparentností výběrových řízení, realizací osvětových kampaní, či motivací firem k provádění genderových auditů. Všechna tato opatření mohou mít vliv i na snížení platových rozdílů,“
uvedl Jiří Dienstbier konkrétní kroky, které mají zlepšit současnou situaci.

Důchodkyně jsou ohroženy chudobou 3x více než důchodci
Ve druhé části své řeči se ministr Dienstbier zaměřil - v souladu s tématem konference – na rozdíly ve výši penzí mužů a žen. Informoval všechny přítomné, že průměrná výše starobního důchodu v ČR činila v lednu 2014 u mužů 12 258 Kč, zatímco u žen to bylo 10 046 Kč. Ženy seniorky navíc pobírají méně peněz po mnohem delší dobu než muži senioři, neboť se průměrně dožívají vyššího věku. Ve skupině s měsíčním důchodem, kde důchod činí 14 000 – 15 000 Kč je podíl žen pouze 13,8 %.
Dle současných statistických údajů Evropské komise činí průměrný rozdíl v penzích žen a mužů v EU 38,5 %, a je tedy výrazně vyšší než rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů (16,5 %). V ČR jsou ženy ve věkové skupině 65+ ohroženy chudobou třikrát více než muži.
„Na to se musí celá společnost nyní vice zaměřit, to musíme změnit. Realizovat návrhy a doporučení, jak se s těmito problémy vypořádat,“ zdůraznil ministr Dienstbier.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter