Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

19. 6. 2015 15:36

Ministr Dienstbier zahájil mezinárodní konferenci o vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahájil v pátek 19. června mezinárodní dvoudenní konferenci s názvem „Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 – otevřená výzva“.

Dnešní první den probíhala konference v Lichtenštejnském paláci, zítra (v sobotu 20. června) se bude konat jako součást Kongresu žen 2015 v Národním domě na Vinohradech.

Jak řekl ministr Dienstbier ve svém úvodním projevu: „Rovnost mužů a žen by měla patřit mezi základní požadavky naší společnosti. Představa nerovností na trhu práce, ve veřejném životě i v soukromí, která se zakládá na příslušnosti k jednomu pohlaví, by měla být nemyslitelná pro všechny z nás. Přesto případy porušování práv na základě pohlaví zaznamenáváme. Tradiční role mužů a žen, které mnohdy s ohledem na historii přijímáme nevědomky, s sebou přinášejí rozdílné odměňování, skleněné stropy v rámci hierarchie organizací, dvojí práci v zaměstnání a v domácnosti či stereotypní představy o rodičovství a výchově dětí.“

Program dnešního prvního dne konference byl rozdělen do tří tematických bloků, v rámci kterých byly postupně představeny zásadním oblasti Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“), tj. rovnost žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a soukromého života, strategický institucionální rámec rovnosti žen a mužů a rovnost žen a mužů jako každodenní realita i celospolečenské téma.

Konference Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020

„Strategie by měla napomoci změnit tento stav věcí. Jde o rámcový vládní dokument v oblasti rovnosti žen a mužů, přijatý usnesením vlády České republiky z 12. listopadu loňského roku. Klade si za cíl vytýčit rámec pro opatření veřejné správy, která mohou přispět ke zlepšení postavení žen a mužů ve společnosti,“
řekl k tématu Jiří Dienstbier.

„Věřím, že Strategie by nám měla pomoci dál prošlapávat cestu vedoucí k odstranění nerovností mezi ženami a muži. Sami se můžeme v rámci svých profesí, oblastí zájmů i rodin podílet na jejich odstranění. Na mně a na mém úřadu pak spočívá snaha o změnu institucionální, k čemuž jsem se prostřednictvím Strategie zavázal,“ dodal na závěr ministr Dienstbier, který má v gesci mimo jiné právě rovné příležitosti pro všechny.

Ministr Dienstbier zahájil mezinárodní konferenci o vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR

Kromě ministra Dienstbiera na konferenci vystoupili i vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová či zahraniční expertky Barbara Limanowska (Evropský institut pro rovnost žen a mužů, Litva), Oľga Pietruchová (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, Slovensko) a také Maksims Ivanovs (Ministerstvo sociálních věcí, Lotyšsko).
 

Lucie Zachariášová živě v ČT24:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058300619 - od 16:30 min.


Zítra bude konference pokračovat v Národním domě na Vinohradech v rámci Kongresu žen 2015. Ministr Jiří Dienstbier celý Kongres žen 2015 v 10:00 hodin zahájí a ve 12:00 hodin uvede panel s názvem Ženy v rozhodovacích pozicích, který na Kongresu žen 2015 pořádá organizace Fórum 50 %.

Ve 13:30 hodin zahájí ministr samotný druhý den konference k Vládní strategii. Ten bude rozdělen do dvou tematických bloků. První z nich je zaměřen na sexismus jako jednu z forem genderově podmíněného násilí. Druhý blok pojatý jako interaktivní diskuzní seminář bude zaměřený na obraz romských žen v médiích. Tento interaktivní seminář pořádá ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve spolupráci s neziskovými organizacemi Romea, o.p.s. a Slovo 21, z.s.

Během celého druhého dne konference bude na náměstí Míru otevřen stánek Úřadu vlády ČR, kde budou prezentovány aktivity týkající se politiky rovnosti žen a mužů a budou k dispozici také materiály související s další agendou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Ministr Dienstbier zde rovněž přibližně od 13:45 do 14:45 bude odpovídat na otázky účastníků a účastnic Kongresu žen 2015 i kolemjdoucích. Ve 14:00 hodin ministr krátce vystoupí na otevřeném pódiu Kongresu žen, které bude umístěno rovněž na náměstí Míru. 

Více ve facebookové pozvánce na Událost 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter