Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

21. 4. 2016 14:10

Ministr Jiří Dienstbier a velvyslanec USA v České republice Andrew Schapiro navštívili město Kadaň

Během své návštěvy se oba představitelé seznámili s postupem sociálního začleňování v Kadani a okolí. Město od roku 2012 spolupracuje s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování, které spadá do gesce ministra Dienstbiera.

Ministr Dienstbier a velvyslanec Schapiro nejprve navštívíli Centrum sociálních služeb Prunéřov, které nabízí obyvatelům lokality a také potřebným občanům Kadaně sociální služby a terénní programy.

Min. Dienstbier a velvyslanec USA v ČR Andrew Schapiro navštívili Centrum sociálních služeb Prunéřov

Setkali se v něm se starostou města Jiřím Kulhánkem a dále se zástupci neziskových organizací, kteří pracují s obyvateli místní sociálně vyloučené lokality. Také si prohlédli zrekonstruovaný dům nabízející bydlení lidem ve vážných sociálních problémech.  


"Jsem rád, že jsou tu vidět pokroky v oblasti bydlení, zaměstnávání i vzdělávání díky výborné spolupráci města, neziskového sektoru a Agentury pro sociální začleňování. Je-li v místě vůle, daří se situaci zlepšovat, " řekl ministr  Dienstbier, který zopakoval svou návštěvu v Kadani po dvou letech.

Ministr Dienstbier společně s velvyslancem Schapirem také zavítali do Střední školy technické, gastronomické a automobilní v Kadani, která nabízí vhodné obory pro žáky ze speciálních a praktických škol nebo pro žáky se slabým prospěchem. 

Ministr Dienstbier a velvyslanec USA v ČR Andrew Schapiro navštívili SOU v Kadani

Na návštěvě v Kadani ministra doprovázeli ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek a zástupce náměstkyně pro řízení Sekce lidských práv David Beňák.


Město Kadaň spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování od roku 2012. Od roku 2015 je město zapojeno do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Ve městě jsou dvě sociálně vyloučené lokality.

První se nachází přímo ve městě, v ulici Chomutovská. Druhá vznikla v 90. letech jako snaha města o řešení problémových jedinců a jejich rodin (dluhy na nájemném). Tato lokalita se nachází necelé dva kilometry za městem u Prunéřovské elektrárny.

Po úvodním sepsání Strategického plánu sociálního začleňování se v období 2012 až 2015 povedlo úspěšně naplnit několik cílů v oblasti vzdělávání, volného času a rodiny, zaměstnávání, bydlení a bezpečnosti, zejména v prorodinných službách, zájmových a socializačních aktivitách, programech přípravy na vstup na trh práce, zvyšování finanční gramotnosti, dluhovým poradenstvím, program asistentů prevence kriminality i protidrogové prevence. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter