Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 7. 2015 17:42

Novely volebních zákonů a zákona o sdružování politických stran schváleny

Vláda odsouhlasila návrhy ve znění stanoviska Legislativní rady vlády s jedinou změnou v případě zákona o sdružování politických stran. Po projednání se dohodla na zvýšení limitu na dary od fyzických a právnických osob z původně navrhovaných 2 milionů na 3 miliony korun.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony
Předkládaný návrh má zajistit vyšší míru transparentnosti financování volební kampaně, a to především v kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami. Zprůhlednění postupů při vedení a financování volebních kampaní spolu přináší i nezbytnost vytvoření adekvátního kontrolního a sankčního mechanismu ze strany nezávislého orgánu vybaveného potřebnými pravomocemi.
Proto novela navrhuje ve volebních zákonech upravujících volby do Parlamentu, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu jednotně upravit pravidla volební kampaně a jejího financování včetně zavedení limitů výdajů na volební kampaň, zavést legální definici volební kampaně a vymezit ji také časově, upravit povinnost kandidujících subjektů zřídit si transparentní účet určený pro financování volební kampaně a svěřit kontrolu nad financováním volební kampaně Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zřízenému podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Předkládaný návrh zákona úzce souvisí se souběžně předkládaným návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Ministr Dienstbier návrh předložil společně s ministrem vnitra.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela má zajistit vyšší míru transparentnosti financování politických stran a politických hnutí prostřednictvím jejich zvýšených povinností, zejména:
- povinnost politických stran používat ke svému financování „transparentní“ bankovní účty,
- nastavení limitu pro dary od fyzických i právnických osob,
- povinnost vykazovat podrobnější přehled příjmů a výdajů ve výročních finančních zprávách, včetně výdajů na volby,
- povinnost zveřejňovat výroční finanční zprávy na internetu,
- povinnost obměňovat auditora pro účetnictví politické strany min. po 5 letech.

Ministr Dienstbier návrh předložil společně s ministrem vnitra.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter