Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 3. 2016 15:43

Odborná skupina VVZPO k autismu řešila další kroky k řešení situace života osob s PAS a jejich rodin

V úterý 15. března 2016 se na Úřadu vlády ČR uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchami autistického spektra (PAS) při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO).

Hlavním bodem programu jednání byla diskuse k postupu prací na implementaci návrhů řešení uvedených v materiálu Podnět k řešení života osob s PAS a jejich rodin.

Vláda ČR na svém zasedání 8. února 2016 tento dokument schválila a zároveň uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu zdravotnictví realizovat návrhy řešení, které tento materiál obsahuje. Jedná se například o distribuci informačních materiálu, zavedení sledování varovných signálů a odchylek ve vývoji dítěte v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů pro děti a dorost, podporování rozvoje dětské psychiatrie a psychiatrie, vytvoření podmínek pro zavedení postgraduálního vzdělávacího programu ABA terapie, standardizování činnosti a postupů práce poradenských pracovníků ve školských poradenských zařízeních tak, aby mohla být prováděna preventivní opatření u žáků s PAS, nastavení optimálních standardů pro chráněné bydlení osob s PAS, vypracování metodiky řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin a další.

Do poloviny roku 2017 bude vypracována a vládě ČR předložena zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v tomto materiálu.

Jednotlivé resorty i zástupci dalších organizací informovali o tom, co v nejbližší době bude v této oblasti učiněno. Například budou všemi resorty rozeslány informativní materiály a začnou se připravovat návrhy vzdělávání o tomto tématu. Systém včasného záchytu je v posledním kole připomínek, brzy by tedy měl být uveden praktickými lékaři pro děti a dorost do praxe. MPSV nastavuje priority pro dotační řízení tak, aby byla vyzvednuta potřebnost podpory služeb rané péče a sociální rehabilitace pro lidi s PAS. MŠMT upravuje vyhlášku o výkaznictví tak, aby došlo ke zpřesnění v případě poruch autistického spektra.


Odborná skupina pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) na zasedání dne 28. listopadu 2014 projednával podněty týkající se problematiky osob s poruchami autistického spektra a to v oblasti školství, sociální a zdravotní péče. Z důvodu obsáhlosti a provázanosti těchto problémů zřídil svým usnesením novou Odbornou skupinu pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter