Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

12. 1. 2016 10:18

Petice za přijetí úmluvy proti násilí na ženách předána do rukou ministra Dienstbiera

Ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier převzal dnes za vládu petici organizace Amnesty International podporující přijetí Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách i v ČR.

Jedná se o Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která vstoupila v platnost 1. srpna 2014. Do ledna 2016 ji ratifikovalo 19 států a dalších 20 ji podepsalo. Česká republika mezi nimi zatím není, i když věc je v procesu.  Petici, která českou vládu vyzývá k bezodkladnému přijetí, podepsalo v ČR zhruba devět tisíc lidí.

Petice Amnesty International proti násilí na ženách předána do rukou ministra Dienstbiera

Ministr Dienstbier, do jehož gesce patří i Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR, na dnešním setkání s představitelkami nejen Amnesty International ale i dalších ženských organizací a neziskovek připomněl, že vláda se k tomuto úkolu staví kladně. Zdůraznil, že vláda již v loňském roce přijala usnesení, ve kterém přikázala ministerstvu spravedlnosti podepsat tuto Úmluvu do poloviny roku 2016. Samotná ratifikace by měla proběhnout v roce 2018.
„Celá záležitost je nyní v legislativním procesu. Snažíme se postup implementace Úmluvy do českého právního řádu co nejvíce urychlit. Díky naší aktivitě by měla být Úmluva ratifikována již v polovině roku 2018 a ne až na konci roku, jak bylo původně plánováno,“ podtrhnul min. Dienstbier.

Jiří Dienstbier je #ZaIstanbul
Ministr Dienstbier je osobně pro Istanbulskou úmluvu již dlouho.  Například v únoru loňského roku podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách, spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising. Podobně jako celá řada dalších lidí se 13. února 2015 nechal vyfotit s hashtagem #ZaIstanbul, jenž odkazuje na Istanbulskou úmluvu. Toto datum nebylo zvoleno náhodou, protože následují cí den - Den sv. Valentýna - je zároveň Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách. (Více http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/ministr-dienstbier-podporil-celosvetovou-kampan-za-ukonceni-nasili-na-zenach-126747/ ).

Ministr Dienstbier podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách #ZaIstanbul

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí
Násilí na ženách je velice závažné téma i v ČR. V roce 2013 provedla Agentura EU pro základní práva komparativní studii výskytu domácího a genderově podmíněného násilí v zemích EU s názvem „Násilí na ženách: průzkum napříč EU“. Do této studie bylo zahrnuto 1 400 žen z každé země EU. Výsledky studie nejsou nikterak povzbudivé.
Studie ukázala, že fyzické nebo sexuální násilí zažilo v České republice 32 % žen. Obětí nebezpečného pronásledování se během svého života stalo 9 % žen, obětí sexuálního zneužívání 12 % žen a znásilnění 5 % žen. Obdobný výzkum provedla také Světová zdravotnická organizace, která došla ke srovnatelným číslům.

Vláda ČR proto 23. února 2015 přijala Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015-2018. Na jeho přípravě se výrazně podílel Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je zřízen při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (spadající do gesce ministra Dienstbiera).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter