Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 3. 2016 11:45

Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů řešila vypořádávání se rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva

Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů při Radě vlády pro záležitosti romské menšiny projednala na svém zasedání ve středu 9. března 2016 Zprávu o plnění Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice.

Ta byla základem zprávy o plnění a aktualizace Akčního plánu opatření pro výkon rozsudku D. H. a ostatní vs. Česká republika z roku 2012.

Členové pracovní skupiny doporučí Radě vlády pro záležitosti romské menšiny, aby na svém nejbližším zasedání projednala seznam otázek k předloženému materiálu, který bude zaslán prostřednictvím Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny zástupcům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.   

Ve druhé části byl přítomným členům pracovní skupiny představen poziční dokument, který navazuje na konferenci uspořádanou v říjnu 2015 Ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Nadací Open Society Fund Praha ke sběru dat o rovných příležitostech ve vzdělávání. Dokument shrnuje základní informace o datech o rovných příležitostech, situaci sběru dat ve vzdělávání v ČR a navrhuje konkrétní opatření, zavedení unikátního identifikátoru.

 Členové doporučili k tomuto dokumentu vést společnou diskusi i se členy Rady vlády pro romské záležitosti. Na jejím nejbližším zasedání tomuto dokumentu vyjádří podporu či nepodporu.

Na závěr pak pracovní skupina vyhodnotila svoji činnost za uplynulý rok 2015 a současně byl představen návrh činnosti tohoto tělesa na rok 2016.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter