Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

4. 2. 2016 15:37

Projednávání návrhu zákona o střetu zájmů pokračovalo ve dvou parlamentních výborech

Vládní návrh zákona o střetu zájmů, který v má v gesci ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, prošel v Poslanecké sněmovně PČR prvním čtením a nyní ho postupně projednávají parlamentní výbory. Tento týden byl na programu celkem dvakrát.

Nejdříve se jím ve středu 3. února zabýval Ústavně právní výbor (jako výbor garanční). Poslanci projednávání materiálu přerušili ve fázi po skončení obecné rozpravy do projednání materiálu na Mandátovém a imunitním výboru, které proběhne ve středu 10. února od 13:00 hodin. Tento výbor již novelu zákona projednával 13. ledna, ale po skončení obecné rozpravy projednávání přerušil do 10. února.

Ústavně právní výbor se novelou začal zabývat již 14. ledna, kdy projednávání také přerušil ve fázi ukončené obecné rozpravy.

Jako druhý v tomto týdnu měl dnes 4. února návrh zákona na programu Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Poslanci projednávání přerušili do 16. března ve fázi ukončené obecné rozpravy.

Dienstbier: důležitý protikorupční zákon
Ministr Jiří Dienstbier předložil tento návrh zákona do vlády spolu s ministrem spravedlnosti, vládní kabinet ho schválil 29. července. Novela zákona představuje jedno z dlouhodobě očekávaných protikorupčních opatření připravovaných v souladu s vládním Akčním plánem boje s korupcí na rok 2015, ale také se závazkem obsaženým v programovém prohlášení a koaliční smlouvě.

Podle tohoto návrhu zákona bude muset politik už v den nástupu do funkce nahlásit, s jakým majetkem do ní vstupuje.  Díky tomuto veřejnému přiznání bude moci veřejnost lépe kontrolovat, zda politik ve funkci zázračně nezbohatl, je přesvědčena vláda.

„Po získání politické funkce - ihned přiznání majetku. Politik bude muset oznámit nejen, jaké nemovitosti vlastní, ale také třeba cenné papíry nebo movitý majetek nad dvě stě padesát tisíc korun. Navíc musí říct, jak ke jmění přišel. Přináší to možnost kontroly funkcionáře již v den, kdy se ujal funkce,“ řekl ministr Dienstbier při obhajobě vládního návrhu ve Sněmovně. Zdůraznil, že má vzniknout také jednotný registr přiznání veřejných funkcionářů, který povede ministerstvo spravedlnosti. V registru budou přiznání ministrů či poslanců a dalších veřejných funkcionářů.Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů:
Novela sjednocuje zejména stávající evidenční orgány do jednoho a vytváří centrální elektronický registr oznámení, zavádí povinnost veřejného funkcionáře podat oznámení ke dni zahájení výkonu funkce, zpřísňuje a rozšiřuje zákaz konkurence a vytváří nový systém sankcí podle závažnosti protiprávního jednání, rozšiřuje okruh bývalých funkcionářů, omezených při přechodu z veřejné do soukromé sféry.

Návrh zákona předpokládá zřízení 20 systemizovaných míst na Ministerstvu spravedlnosti a zajištění příslušných finančních prostředků na platy

Předkládaný návrh také sleduje doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO), která dlouhodobě upozorňuje především na nedostatečný mechanismus vynucování povinností a nedostatečnou kontrolu v oblasti střetu zájmů. GRECO založila v roce 1999 Rada Evropy za účelem monitorování souladu států s protikorupčními standardy. Česká republika se stala členem v roce 2002.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter