Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

21. 11. 2016 12:51

Rada vlády pro lidská práva projedná rozšíření dozoru státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech omezování osobní svobody

Jednání Rady vlády pro lidská práva proběhne v úterý 22. listopadu od 9.00 v budově Úřadu vlády. Pod vedením ministra Jiřího Dienstbiera projedná dva body.

V hlavní části programu se Rada bude zabývat Podnětem Výboru proti mučení k rozšíření dozoru státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech omezování osobní svobody. Veřejný ochránce práv již od roku 2012 opakovaně upozorňuje na dlouhodobou potřebu zavedení účinného pravidelného nezávislého dozoru nad zacházením v zařízeních pro zajištění cizinců. Lze se domnívat, že tento dozor přispěje k ochraně práv cizinců, eliminaci špatného zacházení a případů porušení předpisů v zařízení. Problém nedostatečné ochrany práv osob omezených na osobní svobodě však lze konstatovat i v  dalších místech, kde dochází k omezování osobní svobody a v současné době v nich není nezávislý dozor vykonáván

Ve druhé části pro gramu se Rada seznámí se stavem příprav na III. kolo Univerzálního periodického přezkumu České republiky. Jde o mezivládní proceduru zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN. Mechanismus UPR, ustavený Valným shromážděním OSN v roce 2006, je jednou z inovací spojených se zřízením Rady OSN pro lidská práva.

Skutečnost, že každý stát je opakovaně jednou za zhruba 4 a půl roku podroben ze strany ostatních států a nevládních organizací lidskoprávnímu přezkumu, činí z UPR unikátní proceduru významně přispívající k dodržování a monitorování lidských práv ve světě. Důležitou přidanou hodnotou UPR je právě skutečnost, že se jeho prostřednictvím do centra pozornosti opakovaně dostanou také země, které se z různých důvodů na jednání RLP běžně neobjevují, ale jejichž lidskoprávní situace by si tuto zvýšenou pozornost zasluhovala.

Všechny státy již byly alespoň jednou UPR podrobeny (2008-2011) a v současné době probíhá druhé kolo přezkumů (2012-2016). Situace v České republice byla posuzována v letech 2008 a 2012, třetí přezkum se uskuteční v roce 2017. ČR patří k zemím, které jsou v UPR nejaktivnější a navrhují nejvyšší počet doporučení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter