Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 11. 2016 12:42

Setkání ministra Jiřího Dienstbiera a profesních komor

V pondělí 14. listopadu proběhlo v budově Úřadu vlády ČR setkání zástupců profesních komor zřizovaných ze zákona s ministrem a současně předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem. Jednalo se o třetí takové setkání v letošním roce.

Setkání ministra Jiřího Dienstbiera a profesních komor

Hlavním tématem setkání byl Plán legislativních prací vlády na rok 2017. Zástupci profesních komor ale opět také diskutovali o možnostech, jak se zapojovat do legislativního procesu. Prostřednictvím ministra Dienstbiera požádali další členy vlády, aby se mohli účastnit připomínkových řízení k legislativním návrhům resortům, ke kterým gesčně nepřísluší, ale jejich návrhy se činnosti komor svým obsahem přesto týkají.

Diskutovalo se také o kompetencích profesních komor zřízených zákonem. Představitelé zejména České lékařské komory upozorňovali, že evidují časté případy lékařů, kteří v České republice vykonávají práci bez povolení Ministerstva zdravotnictví.

Tisková konference po setkání ministra Jiřího Dienstbiera a profesních komor

Jednání se zúčastnilo 11 profesních komor zřízených zákonem:
Česká advokátní komora; Česká komora architektů; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; Česká lékařská komory; Česká stomatologická komora; Exekutorská komora; Komora auditorů ČR; Komora daňových poradců ČR; Komora patentových zástupců ČR; Komora veterinárních lékařů ČR; Notářská komora. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

První jednání s profesními komorami proběhlo v roce 2015, a to poté, co ministr Dienstbier inicioval významnou změnu legislativních pravidel vlády, kdy profesní komory zřízené zákonem se také zařadily mezi připomínková místa v rámci meziresortního připomínkového řízení a začaly spolupracovat na připravované legislativě.

V letošním roce proběhla zatím dvě setkání za účasti premiéra Bohuslava Sobotky.

V květnu zástupci České lékařské komory, České stomatologické komory, Komory veterinárních lékařů ČR i České komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě projednávali situaci ve výkonu soudních znalců i téma neoprávněného výkonu činnosti v oboru, které se negativním způsoben dotýká drtivé většiny komor.
Přítomní se také podrobněji seznámili s platformou REFIT (Regulatory Fitness and Performance), která si klade za cíl zjednodušit právní předpisy EU a snížit náklady na jejich provádění. Zástupci komor byli požádáni, aby se jejím prostřednictvím podělili o své praktické zkušenosti se společným právem EU.

Zatím poslední setkání v srpnu tohoto roku reagovalo na podobu nově navrhovaného zákona o soudních znalcích. S přispěním všech zúčastněných byla dohodnuta opětovná pracovní konzultace mezi předkladatelem, tj. Ministerstvem spravedlnosti, a jednotlivými komorami, a to ještě před projednáním dotčeného zákona vládou.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter