Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

19. 3. 2015 14:17

Školský zákon prošel Senátem, podpora inkluzivního vzdělávání v něm zůstala zachována

Novela školského zákona prošla dnes Senátem beze změn, tj. ve znění, ve kterém vyšla z Poslanecké sněmovny PČR. Zůstal v něm tedy zachován důraz na inkluzivní vzdělávání pro určitou skupinu hendikepovaných dětí, jak od počátku příprav této legislativní normy prosazoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.  

Schválená předloha mění přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu se stanou základem podpůrná opatření, která žáci potřebují. Mezi tato opatření patří použití speciálních učebnic, individuálních vzdělávacích plánů, využívání asistentů pedagoga nebo tlumočníků do znakové řeči s odpovídajícím vzděláním či vytváření studijních skupin.

"Když určitá část dětí nedostane vzdělání, tak jsou pak handicapovány pro celý život, na trhu práce, ve všech sociálních aspektech. Není naším zájmem přenášet sociální vyloučení na další generace, děti za nic nemohou. Nebylo to jejich rozhodnutí, do jakého prostředí se narodily. Navíc, čím více vzdělanějších a tudíž i kvalifikovanějších lidí, schopných obstát na trhu práce, tím méně závislých na sociálních dávkách," uvedl k tomu ministr Dienstbier. 

Novela zákona dále sjednocuje závěrečné zkoušky na učilištích nebo zakazuje prodej nevhodných potravin na školách.  Senát se rozhodl nezměnit znění zákona navzdory námitkám části senátorů, že novela obsahuje odkazy na kritizovaný registr učitelů, který ovšem na rozdíl od původního návrhu vlády uzákoněn nebude. Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) slíbil nedostatky napravit v další připravované novele.
Od registru učitelů si Chládek sliboval lepší přehled o tom, kterých aprobací je nedostatek. Podle kritiků, včetně ochránců soukromí, by ale nákladně sdružoval citlivá osobní data o pedagogických pracovnících, včetně věku a pohlaví. Vznik registru by podle odpůrců ministerstvo stál 2,8 milionu korun, provoz 700.000 Kč ročně bez započtení výdajů škol. Ministr ale registr, který podle něj bude stát jen dva miliony korun, dál pokládá za nezbytný kvůli kariérnímu řádu.

Kromě toho má novela rovněž upravit postavení ředitelů škol tak, aby na školách mohli působit i po skončení šestiletého ředitelského funkčního období.

Schválený návrh zákona nyní dostane k podpisu prezident. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter