Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 3. 2015 14:01

Vláda ke klouzavému mandátu zaujala neutrální postoj

Vládní kabinet na svém dnešním jednání přijal neutrální stanoviska k návrhům zákonů poslanců a poslankyň hnutí ANO, ve kterých chtějí zavést institut „klouzavého mandátu“ do ústavního pořádku České republiky.

Oba tyto návrhy zákonů na jednání vlády předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier z titulu své funkce vedoucího vládní legislativy.

Konkrétně prvním z těchto materiálů byl Návrh poslanců Andreje Babiše, Martina Stropnického, Jana Volného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 420). Hlavním cílem návrhu ústavního zákona je zavedení institutu klouzavého mandátu poslance Parlamentu do ústavního pořádku České republiky. Navrhovaná právní úprava klouzavého mandátu se dotýká pouze poslanců a poslankyň. V případě senátorů a senátorek je řešena zánikem mandátu senátora nebo senátorky, pokud je jmenován/a členem/kou vlády.

Druhým z materiálů pak byl Návrh poslanců Andreje Babiše, Martina Stropnického, Jana Volného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 107/1999 Sb., o  jednacím řádu Senátu a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 421). Materiál je prováděcím předpisem k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, (sněmovní tisk č. 420), jehož hlavním cílem je zavedení institutu klouzavého mandátu poslance a poslankyně do českého ústavního pořádku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter