Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 2. 2016 14:14

Vláda projedná čtyři poslanecké návrhy

Kabinet se návrhy poslanců bude zabývat na svém zasedání v pondělí 29. února od 10.00 hodin.

Návrh poslanců Jitky Chalánkové, Miroslava Kalouska, Roma Kostřici, Václava Horáčka, Marka Ženíška, Niny Novákové, Františka Váchy, Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Markéty Adamové, Františka Laudáta, Anny Putnové, Věry Kovářové, Zdeňka Bezecného a Jiřího Koubka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 707)
Cílem návrhu zákona je zabránit obchodování s náhrobky zemřelých osob za účelem jejich použití k jinému účelu než pro které slouží.

Návrh poslanců Martina Komárka, Vítězslava Jandáka, Pavly Golasowské, Niny Novákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 708)
Cílem předloženého návrhu zákona je nahradit předkládání Výroční zprávy o činnosti České televize a Výroční zprávy o hospodaření České televize jednou zprávou, a sice Zprávou o činnosti a hospodaření České televize. Obdobně i v případě Českého rozhlasu má být napříště namísto dvou výročních zpráv předkládána pouze jediná zpráva – Zpráva o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu.

Návrh poslanců Karla Fiedlera, Marka Černocha, Martina Lanka, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Davida Kádnera, Augustina Karla Andrleho Sylora a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 709)
Cílem předkládaného návrhu zákona je upravit mechanismus, na jehož základě budou stanoveny limity maximálního množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, na kterou bude výrobce oprávněn nárokovat podporu tak, aby byla garantována patnáctiletá doba návratnosti investic a zároveň bylo zabráněno nadměrné kompenzaci vynaložených nákladů.

Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Davida Kádnera, Augustina Karla Andrleho Sylora a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 710)
Cílem návrhu zákona je zabránit obchodování s náhrobky zemřelých osob za účelem jejich použití k jinému účelu než pro které slouží.

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter