Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 7. 2014 19:09

Vláda projednala Pravidla spolufinancování evropských fondů

Vláda dnes projednala Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Za účelem snížení nákladů na spolufinancování pro státní rozpočet a zrychlení čerpání fondů EU materiál stanoví, že operační programy financované z ESI fondů budou do vykazovaného národního spolufinancování projektů zahrnovat i soukromé výdaje. Výše spoluúčasti příjemce na národním spolufinancování je stanovena na základě typů jednotlivých příjemců a charakteru jejich činnosti.

Ministerstvo financí navrhuje, aby se na spolufinancování v následujícím programové období měly podílet i nevládní subjekty konající veřejně prospěšné činnost, a to ve výši minimálně 5%. U tří vybraných činností 1) podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, 2) sociální služby a aktivity sociálního začleňování a 3) v případě aktivit v oblasti školství souvisejících s podporou činností škol a školských zařízení, může řídící orgán v případě projektů spolufinancovaných z ESF rozhodnout o snížení příspěvku příjemce až na 0 %.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu požaduje, aby v případě uvedených činností bylo samotnými pravidly nastavené nulové kofinancování a nebyl dán prostor řídícím orgánům stanovovat míru spolufinancování odlišně v jednotlivých výzvách. Dále požaduje, aby bylo u veřejně prospěšných aktivit stanoveno kofinancování ve výši 5% a nikoli „nejméně“ 5%, neboť to představuje riziko, že se bude spolufinancování dále navyšovat. Zároveň navrhuje, aby se nulové spolufinancování vztahovala na všechny aktivity v oblasti vzdělávání a nikoli jen na ty související s podporou činností škol a školských zařízení.

Dienstbier už dopoledne novinářům na vlastním tiskovém brífinku, kam jej přišla podpořit i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, upozornil, že pokud by se spoluúčast zavedla, dokázalo by evropské finance čerpat jen pár organizací. Hrozilo by tak například omezení nabídky služeb pro postižené, seniory, lidi v tísni či rodiny s dětmi.

"Budu předkládat pozměňovací návrh, aby to bylo přesně stanoveno v oblasti osob se zdravotním postižením nebo handicapem nebo v oblasti vzdělávání na výši nula procent na pevno a u těch ostatních věcí pět procent," podotkl.

Dienstbier ještě zdůraznil, že si stát v podstatě objednává u těchto neziskových kanceláří služby, které není schopen zajistit sám. Měl by podle něj tak plně hradit či alespoň zajistit jejich hrazení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter