Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

12. 2. 2016 14:09

Zástupkyně a zástupci byznysu podpořili Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

V pátek 12.února se v Hrzánském paláci v Praze ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a jeho náměstkyně Martina Štěpánková sešli se zástupkyněmi a zástupci firem sdružených v platformě Byznys pro společnost.

Ministr jim představil  připravovaný Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016-2018, který navazuje na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020. a programové prohlášení vlády ČR.

Zástupkyně a zástupci byznysu podpořili Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Na zpracování tohoto Akčního plánu se významnou měrou také podílela platforma Byznys po společnost. Cílem  tohoto plánu je prostřednictvím konkrétních úkolů uložených institucím státní správy přispět  k procesu vyrovnání zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích.

Ministr Dienstbier zdůraznil, že pestřejší a lépe fungující pracovní týmy na vedoucích úrovních, dokáží lépe reagovat na potřeby společnosti. Jedním z hlavních strategických cílů je dosáhnout míru zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve veřejné i soukromé sféře minimálně na úrovni 40%.

"Měla by to být strategie komerčního úspěchu, " řekl ministr Dienstbier . Zástupce platformy Byznys pro společnost  Vesselin Barliev dodal, že jde hlavně o to , vytvořit takové klima ve společnosti, které by instituce a firmy tlačilo k samoregulačním  opatřením v této oblasti.

V evropském srovnání na tom ČR totiž stále není dobře. Dle studie Byznysu pro společnost např. u českých TOP 250 největších firem dosáhlo v roce 2015  zastoupení žen v dozorčích radách pouze 13,9 %. Přitom obdobný index Women on Boards, sestavovaný ve Velké Británii, ukázal, že v dozorčích radách 250 největších akciových společností bylo v roce 2015 v průměru 18% žen.

Akční plán by proto měl přinést řadu  konkrétních opatření ať už v oblasti politiky, veřejné správy ale i obchodních společností. Obsahuje téměř 40 konkrétních úkolů cílených na většinu resortů, ale i na Český statistický úřad a další ústřední orgány státní správy. Mezi úkoly patří např.transparentní výběrová řízení, zastoupení žen i mužů ve výběrových komisích, povinné zveřejňování údajů o zastoupení mužů a žen v rozhodovacích pozicích. Důležitá je i možnost daňového zvýhodění obchodních společností , pokud budou takto otevřené rovným příležitostem. V neposlední řadě je také akcentována podpora studia dívek a žen na technických oborech středních a vysokých škol.

V rámci diskuse na semináři zazněla i nutnost slaďování pracovního a rodinného života, které zdůraznila i náměstkyně Sekce lidských práv Martina Štěpánková. Zatím pouze ojediněle, ale zazněly také hlasy přímo podporující zavádění kvót.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter