Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

20. 9. 2016 9:00

Avízo: Pozvánka na TK "Zavedení postgraduálního studia ABA"

Zavedení postgraduálního studia ABA – aplikované behaviorální analýzy a zajištění ABA analytiků

Na tiskové konferenci bude představen plán pro zajištění poskytování aplikované behaviorální analýzy jako terapie pro lidi s poruchou autistického spektra.  Jedná se o jedno z řady opatření, k jejichž realizaci zavázala vláda příslušné resorty usnesením č. 111 ze dne 8. února 2016, které bylo přijato k „Podnětu k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“.  

Opatření obsažená v tomto materiálu mají za cíl zlepšit životní situaci lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin, týkají se řady oblastí, jako je například diagnostika, sociální služby, posudková praxe, vzdělávání, zaměstnávání, krizové situace a právě i dostupnost terapií. 

Zástupci Úřadu vlády ČR, MŠMT a Masarykovy univerzity seznámí veřejnost s kroky, které budou učiněny pro zajištění dostupnosti ABA terapie.

Tiskové konference se zúčastní:
Mgr. Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva, Úřad vlády ČR
- Ing. Robert Plaga, Ph.D., náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
- Marta Pečeňová, předsedkyně Odborné skupiny VVZPO  pro komplexní řešení problematiky života osob s PAS a jejich rodin
- MUDr. David Kasal, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy
- doc. PhDr. Karel Pančocha, PhD., proděkan pro strategii a internacionalizaci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Informace k TK: 
Čas konání:  Čtvrtek 22. září 2016, v čase od 11:00 hodin
Místo konání:  Zrcadlový sál, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5 Praha.

Akreditace pro média: do středy 21. září 2016 18 hod. na: press@msmt.cz

Kontakt pro média:
- Jana Holíková, email: press@msmt.cz
- Petra Nováková, tel.: 224 002 316, email: novakova.petra@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter