Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

13. 4. 2015 11:09

Vznikla Genderová expertní komora ČR

Genderová expertní komora ČR (GEK ČR) bude sdružovat experty a expertky v oblasti genderové rovnosti. Vznik GEK ČR vyplynul z potřeby vytvořit zastřešující platformu, která by zpřehlednila pole působení genderových expertek a expertů v České republice. Díky existenci informačního zázemí GEK ČR budou instituce a jejich zaměstnanci a zaměstnankyně moci snadněji a efektivněji připravovat politiky a opatření na podporu genderové rovnosti.

Ve čtvrtek 9. 4. 2015 proběhla ustavující členská schůze GEK ČR. Schůze proběhla v Bílém domě v Praze a zúčastnilo se jí více jak 80 členek a členů GEK ČR. Na ustavující členské schůzi byly zvoleny osoby do výboru a kontrolní komise GEK ČR. Předsedkyní výboru byla zvolena Veronika Šprincová. Oficiální činnost GEK ČR začne po jejím zápisu do spolkového rejstříku.

„Vítám vznik GEK jako nezávislého profesního sdružení odbornic a odborníků na genderovou rovnost. Věřím, že ustavení GEK přispěje k rozvoji genderové expertízy a prosazování rovnosti žen a mužů v české společnosti,“ uvedl Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Nově zvolená předsedkyně Veronika Šprincová k tomu dodává: „Velmi mě těší, že se konečně podařilo ustavit profesní organizaci genderových expertů a expertek. Jde o poměrně nový obor, proto je potřeba, aby byla jasně nastavena kritéria odbornosti a kvality poskytovaných služeb v této oblasti. Právě garance kvality a dodržování etických standardů je hlavním posláním Genderové expertní komory ČR. Věřím, že svým působením významně přispěje k lepšímu prosazování genderové rovnosti v ČR.“

GEK ČR bude sloužit jako oficiální nezávislá platforma pro spolupráci s exekutivou, státní správou a samosprávou, bude poskytovat analýzy v oblasti genderu a rovných příležitostí žen a mužů a bude garantovat odbornou expertízu členek a členů v oboru. Expertky a experti GEK ČR pocházejí z různých vědních oblastí a sektorů společnosti, mají různé specializace. Jejich znalost v oboru genderových a feministických studií pokrývá oblasti, jakými jsou trh práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování, porodnictví, sexuální práva žen, obchodování s lidmi, LGBT, menšiny, přistěhovalectví a migrace, právo, školství a vzdělávání či věda, výzkum a inovace.

Genderová expertní komora ČR - web

Cílem GEK ČR je začlenit genderovou perspektivu do agend státu i soukromého sektoru za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odborníků. GEK ČR proto bude partnerem institucím, které se rozhodnou zahrnout problematiku rovných příležitostí žen a mužů do svých politik a procesů, včetně pracovních a poradních skupin nebo expertních orgánů. Bude též partnerem jednotlivým zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří mají na starosti agendu rovných příležitostí žen a mužů v různých institucích a společnostech. 

Kontakt:
Nina Fárová
tajemnice Genderové expertní komory ČR
gekcr@soc.cas.cz
tel: +420 732 876 492
www.gekcr.cz

Veronika Šprincová
předsedkyně výboru Genderové expertní komory ČR
sprincova@padesatprocent.cz
tel: +420 606 580 787

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter