Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 12. 2015 10:03

ČRo - Radiožurnál: V Česku by se v následujících letech neměly dostávat do ústavů děti mladší sedmi let

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka: V Česku by se v následujících letech neměly dostávat do ústavů děti mladší sedmi let. Uzákonění příslušného zákazu žádá Rada vlády pro lidská práva.

Konkrétní návrh potřebné legislativy má být hotový do listopadu příštího roku. Za příliš vysoký počet dětí, a to i nejmenších v ústavní péči, kritizují tuzemský systém dlouhodobě domácí odborníci i mezinárodní instituce. Naším hostem je předseda zmíněné vládní rady a taky ministr pro lidská práva za ČSSD Jiří Dienstbier. Dobrý den.

 

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, proč je, myslíte, nutné zakázat zákonem, aby se do ústavů dostávaly děti mladší sedmi let?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Tak já bych na začátek zmínil, že podnět, který, který toto obsahuje, tak je mnohem širší a směřuje ke sjednocení péče sociálních služeb pro ohrožené děti a samozřejmě i k úpravě režimu v těch pobytových zařízeních v případě, že se vyskytuje nezbytnost je tam umístit. A na tyto věci byla na radě jednoznačná shoda, včetně tří dotčených resortů, kterých se to týká, tedy ministerstva školství, zdravotnictví a především ministerstva práce a sociálních věcí, které by mělo ty sjednocené služby převzít kompletně do své gesce. A co se týče samotného pobytu dětí do sedmi let, tak na radě byly prezentovány odborné argumenty a studie, které dokládaly, že v případě, že dítě je v takovémto typu zařízení umístěno, tak to má velmi vážné dopady na jeho vývoj, na rozvoj jeho schopností, včetně schopností sociálních a že pro dítě je vždy ideální, pokud je vychováváno v prostředí, které se co nejblíže podobá běžné rodině.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když říkáte, pane ministře, že by tedy to vše mělo být součástí komplexního návrhu, tak počítá stát i s tím, že by pomáhal, víc než dosud, rodinám, které se ocitají v krizi a často finanční a nejen kvůli tomu, že by jinak děti nechtěly mít nebo se nechtěly o ně starat, pak ty děti končí v ústavech, tedy že třeba budou k dispozici více než dosud určité služby těmto rodinám?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
To bylo součástí prezentace na Radě pro lidská práva také, protože samozřejmě poskytování sociálních služeb rodinám, které se dostanou do problému různého typu, tak může být nejlepší prevencí před umisťováním dětí do náhradní péče, ať už ústavní nebo jiného typu, protože samozřejmě v první řadě nebo prvořadým zájmem by mělo být to, aby dítě mohlo zůstat ve svém přirozeném prostředí, ve své biologické rodině, jakékoliv další řešení už by mělo být doopravdy ve zcela mimořádných situacích a proto samozřejmě ty sociální služby jsou také nezbytnou součástí řešení.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Znamenal by zákaz pobytu dětí do sedmi let věku úplné zrušení ústavů, tedy dětských domovů, jak se taky říká v Česku?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Nepochybně ne. A pak také samozřejmě i samotný podnět počítá s postupným náběhem, kdy by se toto opatření mohlo rozložit maximálně do šesti let s tím, že v prvním kroku by ten zákon byl do jednoho roku věku dítěte, v dalším kroku do tří let a pak do sedmi let. A i podnět počítá s výjimkami, například ze zdravotních důvodů, nebo s ohledem navzájem nedělit sourozence tak, aby zůstali pohromadě. To znamená, mohou být nějaké mimořádné okolnosti, kdy by to zcela neplatilo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká ministr pro lidská práva za ČSSD Jiří Dienstbier. Díky za váš čas, na shledanou.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/
--------------------
Také děkuji, na shledanou.


Záznam pořadu:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3539253 -
od 12:04 min.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter