Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 3. 2016 11:04

ČRo 1: Zasedání komise OSN pro postavení žen

O tom, jak se v České republice daří odstraňovat diskriminaci žen, se bude diskutovat na půdě Organizace spojených národů. Na šedesátém zasedání komise OSN pro postavení žen zítra vystoupí ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Jednání se v New Yorku účastní také Lucia Zachariášová, která je vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů sekce lidských práv na ministerstvu pro lidská práva, se kterou jsme teď v telefonickém spojení. Přeji dobrý den.

Lucia ZACHARIÁŠOVÁ, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů sekce lidských práv na ministerstvu pro lidská práva
--------------------
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Čím se bude ministr Dienstbier hlavně chlubit?

Lucia ZACHARIÁŠOVÁ, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů sekce lidských práv na ministerstvu pro lidská práva
--------------------
Pan ministr ve svém zítřejším projevu bude hovořit zejména k hlavnímu tématu toho zasedání OSN, které tady právě probíhá, a to jsou, to je genderová perspektiva udržitelných rozvojových cílů, které byly přijaty nedávno OSN jako nějaký výhled celosvětový na zlepšení situace v mnoha různých oblastech, mimo jiné i rovnosti žen a mužů. A tady v tomhle kontextu a ve světle právě těhle udržitelných rozvojových cílů bude mluvit o tom, jaké je postavení žen na trhu práce v České republice, zmíní i několik zlepšení, která jsme za...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A na ta zlepšení se ptám, můžete je říci?

Lucia ZACHARIÁŠOVÁ, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů sekce lidských práv na ministerstvu pro lidská práva
--------------------
Určitě. Tak například došlo ke snížení rozdílu v odměňování žen a mužů v průběhu několika posledních let, i tak stále v současné chvíli to není úplně nejlepší, ale je vidět nějaký posun a nějaké zlepšení. Zmíní například také to, že se čím dál tím více zvyšuje počet žen absolventek vysokých škol, což je taky velice důležité, samozřejmě pro jejich nějaký další kariérní růst, tak to jsou ta, to jsou ty otázky, příklady věcí, které bude zmiňovat v tom svém projevu.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A které formy diskriminace žen v České republice komise OSN kritizuje?

Lucia ZACHARIÁŠOVÁ, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů sekce lidských práv na ministerstvu pro lidská práva
--------------------
Já bych možná jenom ještě uvedla nebo zpřesnila to, že komise pro postavení žen tady v OSN nejedná pouze o České republice, to je celosvětové jednání, které se v podstatě koná každý rok takto v březnu, symbolicky kolem Mezinárodního dne žen 8. března. A je to vlastně nejdůležitější celosvětové setkání všech expertů a politiků, kteří se právě baví o tom, jaké je postavení žen, k jakým došlo změnám, k jakým došlo zlepšením, sdílejí dobrou praxi, vyměňují si informace. Takže to není o tom, že by tady Českou republiku přímo někdo za něco kritizoval nebo za něco chválil, ale spíše je to takové vlastně sdílení dobré praxe a...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Jistě víte, kam jsem mířil, kde máme rezervy, co se týče právě nerovnosti mužů a žen?

Lucia ZACHARIÁŠOVÁ, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů sekce lidských práv na ministerstvu pro lidská práva
--------------------
Určitě. Zmínila bych několik věcí, ten rozdíl v odměňování žen a mužů, o kterém už jsem mluvila, že se sice zlepšil, ale stále není úplně ideální. V České republice je jedno z významných témat, je to v současné chvíli dvacet jedna celých šest procenta podle údajů Eurostatu. To znamená, že ženy na stejné nebo srovnatelné pozici berou o skoro dvacet dva procent méně než muži. Další věcí, kterou je třeba určitě zmínit, je možnost slaďování, která samozřejmě dopadá více na ženy, protože ty jsou zatím stále v České republice primární pečovatelky o děti nebo jiné osoby, ale můžu zmínit taky třeba zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, ať už v politice nebo třeba v byznysu, které je stále samozřejmě nižší než zastoupení mužů a dalo by se říci, že až nízké.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Vy budete na půdě OSN pořádat mimo jiné i seminář o tom, jak mohou sociální a technologické inovace přispět k dosažení rovnosti žen a mužů. Můžete jenom ve stručnosti dát nějaký příklad takové technologické inovace?

Lucia ZACHARIÁŠOVÁ, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů sekce lidských práv na ministerstvu pro lidská práva
--------------------
Tady to téma jsme vlastně vybrali v souvislosti s těmi rozvojovými cíli, z nichž jeden je také právě ty sociální a technologické věci v kontextu genderové rovnosti. Na tom /nesrozumitelné/ budeme zmiňovat třeba možnosti využívání sociálních sítí jako dobrého nástroje dostupného, buď vedení kampaní, třeba pro oběti domácího násilí nebo nějakých forem diskriminace, přivítáme taky vysokého představitele jedné z agentur OSN, který právě bude mluvit spíš o těch technologických inovacích a příkladem třeba takové technologické inovace, která může pomoci rovnosti žen a mužů, v tomto případě třeba obětem domácího násilí, je nějaká mobilní aplikace nebo tlačítko pro oběti, které mohou prostřednictvím přivolat pomoc v případě, že se právě děje nějaké násilí, nebo že se právě stávají obětí domácího nebo nějaké jiné formy násilí.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ano, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů sekce lidských práv na ministerstvu pro lidská práva Lucia Zachariášová. Díky, na shledanou.

Lucia ZACHARIÁŠOVÁ, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů sekce lidských práv na ministerstvu pro lidská práva
--------------------
Na shledanou.

...

Celý rozhovor na: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3588395

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter