Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

21. 3. 2016 11:56

Deník Referendum: Osvojovací novela ministrů Dienstbiera a Pelikána

Do diskuse o právech registrovaných partnerů vstupuje osvojovací novela ministrů Dienstbiera a Pelikána. Nejedná se o adopce v pravém slova smyslu, novela pouze napravuje diskriminační nařízení.

O takzvaných adopcích pro homosexuály se hovoří déle než dva roky. Pro pochopení veškerých souvislostí legislativního návrhu ministrů Dienstbiera a Pelikána se musíme vrátit do roku 2005, kdy byl předsedou vlády Jiří Paroubek, který tehdy usiloval o přijetí zákona o registrovaném partnerství. V té době sněmovna projednávala již historicky čtvrtý návrh legislativní úpravy soužití osob stejného pohlaví.

Návrh byl nakonec přijat, ale okolnosti nebyly nejpříznivější. Vládní koalici tehdy tvořila ČSSD, US-DEU a KDU-ČSL, pro kterou byl takový návrh nepřijatelný. Proto vznikl poslanecký návrh zákona, který podporovali poslanci napříč politickým spektrem. 

Registrované partnerství však nemělo podporu u celé řady poslanců za ČSSD, což se pokoušeli změnit třeba Gay a lesbická liga, dnes již neexistují organizace, tým Jiřího Paroubka, Mladí sociální demokraté a další spolky a organizace.

Nakonec se podařilo přesvědčit několik poslanců především z řad sociální demokracie, kteří měli problém pro tento návrh hlasovat, aby při hlasování o návrh opustili jednací sál. Výměnou za to byla do návrhu zákona přidána věta: „Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.“ Jednalo se tedy o jakousi neformální dohodu s poslanci, na kterou přistoupili i někteří zástupci tehdejších gay organizací.

Již v té době existovaly pochybnosti o souladu tohoto bodu zákona o registrovaném partnerství s ústavou – vždyť zákony do té doby umožnovaly v principu osvojení každému, pokud to bylo v zájmu dítěte. Před přijetím zákona o registrovaném partnerství v tom rodinný stav osvojitele vůbec nehrál roli. Ve společnosti však existovala euforie z dílčího vítězství v oblasti LGB práv.

Na druhou stranu existovaly obavy, že při dovolání se k ústavnímu soudu mohl být zrušen zákon o registrovaném partnerství jako celek. Paradoxem platné úpravy zákona je, že ukládá partnerovi rodiče povinnost podílet se na výchově dítěte, pokud spolu žijí v jedné domácnosti.

Tehdejší gay organizace již dávno neexistují, z pohledu mnohých jejich představitelů bylo schválení registrovaného partnerství dosaženo jejich cílů.

Od roku 2006 se však společenská diskuse v oblasti práv menšin velmi posunula. Drtivá většina společnosti se ve srovnání s rokem 2005 domnívá, že stejnopohlavní páry mají mít možnosti vstoupit do registrovaného partnerství. Hovoří se i o možnosti sňatku osob stejného pohlaví a dalších formách zrovnoprávnění sexuálních menšin.

Změnila se i situace v rámci LGBT*QIA komunit (lesby, gayové, bisexuální, trans*, queer, intersexuální a asexuální lidé). Zástupci těchto komunit se politicky emancipovali a začali se zabývat reálnými problémy těchto menšin. V roce 2011 vznikla Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD), která se stala zastřešující organizací neziskových LGBT*QIA spolků a sdružení v České republice, a velmi pozitivně přispěla k veřejné diskuzi.

...

Celý článek na: http://denikreferendum.cz/clanek/22579-osvojovaci-novela-ministru-dienstbiera-a-pelikana

Deník Referendum: Osvojovací novela ministrů Dienstbiera a Pelikána

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter