Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 9. 2015 10:30

Deník Referendum: Sjednoťte péči o ohrožené děti, vyzývá vládu platforma pro práva dětí

Nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu společně se zástupci občanské veřejnosti a neziskovými organizacemi působícími v oblasti ochrany lidských práv vyzvali vládu ke sjednocení systému péče o ohrožené děti.

Vteřina poté, nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu, společně se zástupci občanské veřejnosti a neziskovými organizacemi působícími v oblasti ochrany lidských práv zaslali otevřený dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, ministryni Michaele Marksové-Tominové, ministryni Kateřině Valachové, ministru Svatoplukovi Němečkovi a ministru Jiřímu Dienstbierovi, ve kterém vyzývají k naplnění závazku sjednotit systém péče o ohrožené děti. 

Vláda se k tomu zavázala v Národní strategii ochrany práv dětí už v roce 2012. Signatáři upozorňují na to, že Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, která zajištění péče o ohrožené děti tříští mezi několik rezortů. 


Poskytování služeb ohroženým dětem a rodinám je v současnosti upraveno nejméně čtyřmi zákony, které tuto agendu dělí mezi ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví. Tato skutečnost podle platformy Vteřina poté v konečném důsledku vede k tomu, že český systém péče o ohrožené děti stále staví na velkém počtu odebíraných dětí a zcela nepřiměřeném nadužívání ústavní péče. 

Účinná transformace českého systému péče je podle signatářů dopisu vyloučená, dokud pomoc ohroženým dětem bude vycházet z rozdílných koncepčních a filozofických přístupů jednotlivých ministerstev, jakož i rozdílných způsobů financování, plánování rozvoje a řízení.

„Je potřeba, aby oslovení členové vlády přijali otázku sjednocení systému jako součást své politické odpovědnosti a začali v tomto směru důsledně činit zcela konkrétní kroky. S nimi navíc nesmí otálet, protože s blížícími se volbami hrozí, že nezbytné sjednocení bude opět odsunuto na neurčito. A v mezidobí tu budou zcela zbytečně odrůstat další generace ústavních dětí, které by mohly při dostupnosti podpory zůstat ve vlastní rodině anebo být alespoň umístěny do rodiny náhradní,“ zdůrazňuje výkonný ředitel Vteřiny poté Radek Laci.

...

Autor: Jaroslav Bican
Celý článek na: http://denikreferendum.cz/clanek/21208-sjednotte-peci-o-ohrozene-deti-vyzyva-vladu-platforma-pro-prava-deti

Deník Referendum: Sjednoťte péči o ohrožené děti, vyzývá vládu platforma pro práva dětí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter