Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 2. 2016 11:12

Domažlický deník: Poběžovickou školu navštívil ministr Dienstbier

Společné vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinné prostředí, postižení, rasu nebo příslušnost k menšině a individuální vzdělávání podle potřeb jednotlivých žáků.

To je základ inkluzivního vzdělávání, které zhruba sedm let poskytuje poběžovická základní škola. V úterý se do ní přijel podívat ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.
"Přijel jsem se podívat, jak funguje nejvyhlášenější inkluzivní škola v republice," usmíval se ministr při setkání s kantory, vedením města i zástupci Agentury pro sociální začleňování.
I když je školní inkluze v posledních týdnech velmi silné mediální téma, pro Poběžovické není novinkou.
Zatímco od září letošního roku by měly peníze na zvýšené náklady (např. pomůcky, mzdy asistentů, tandemových vyučujících, psychologů) získávat školy snadněji z běžných školských rozpočtů, dosud musela poběžovická škola využívat mnoha grantů, projektů a sponzorských darů, aby individuálněji zaměřenou výuku a péči o žáky dokázala zafinancovat. Mimořádné úsilí několikrát ocenil i Dienstbier v neformálních rozhovorech.
"Do školství by nyní mělo plynout více peněz, jestli to bude 13 miliard navíc, o kterých v poslední době mluví paníministryněškolství, to si ale jist nejsem," poznamenal ministr. Dozvěděl se i konkrétní příklady žáků, kteří prošli poběžovickou školou a dokázali se uplatnit v každodenním životě. "Naše asistentky pracovaly s hochem, který měl vážné poruchy autistického spektra. Prošel celou základní školu a v současné době je už ve druhém ročníku maturitního oboru mechanik­seřizovač na domažlickém učilišti, v budoucnu se bude živit prací na CNC strojích," popsal ředitel školy Vladimír Foist.
"Teď pracujeme s rodinou žáka osmé třídy, který má podobné poruchy a ještě další komplikace. Má výborné znalosti matematiky, je v ní naprosto perfektní. Momentálně jednáme se středními školami, které bymudokázaly vytvořit podobné podmínky, jako měl u nás, aby ve svém nadání mohl pokračovat dál. Zřejmě se dohodneme s obchodní akademií," přidal další konkrétní případ Foist.

Návštěva Nemanic Ministr Jiří Dienstbier se zástupci Agentury pro sociální začleňování při své úterní cestě navštívil i Nemanice. Prohlédl si bytovky, které jsou zčásti vybydlené a obci přinášejí problémy. "Jedná se o čtyři bytové domy v soukromém vlastnictví, z toho dva jsou již vybydlené a plné odpadků. Je zde problematická dostupnost do zaměstnání, v okolí ubývají možnosti legálního zaměstnání (např. se zánikem místní pily). Problémem je také častá migrace obyvatel a nezájem majitele bytových domů o jejich stav," popsal Michal Kandler z Agentury pro sociální začleňování.

...

Celý článek na: http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/pobezovickou-skolu-navstivil-ministr-dienstbier-20160224.html

Domažlický deník: Poběžovickou školu navštívil ministr Dienstbier

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter