Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 7. 2015 12:30

Ekonom: Dienstbier: Ke zlepšení zákonů musíme znát dopady na muže a ženy

Každý nový materiál, který v budoucnu projedná vláda, by měl obsahovat hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen. Povinnost, která už dnes existuje pro všechny nelegislativní dokumenty, by se tak nově vztahovala i na předlohy zákonů. Sama vláda návrh, se kterým přišel ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, schválila. Kromě toho chce zavést také povinné hodnocení dopadů na rodinu.

Proč je hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů potřebné?

Vládní materiály mohou mít rozdílné dopady na ženy a muže, přestože to na první pohled nemusí být zřejmé. Cílem hodnocení je včas tyto rozdílné dopady identifikovat a zabránit případnému znevýhodnění či diskriminaci některého z pohlaví. Hodnocení souvisí také s efektivní tvorbou veřejných politik, neboť vede k hlubšímu zamyšlení nad očekávanými dopady.

Jak by vlastně takové hodnocení probíhalo?

Zásadní je otázka, zda se konkrétní materiál týká postavení fyzických osob. Ve chvíli, kdy je odpověď kladná, vždy je třeba hodnotit dopady na rovnost žen a mužů. Následně je třeba provést analýzu, jaké postavení mají ženy a muži v oblasti, které se materiál dotýká. Při tomto kroku je namístě použít dostupné statistické údaje, výzkumy, analýzy a stanoviska. Zjišťuje se například, zda se ženy a muži v dané oblasti vyskytují, zda se jí účastní, participují na ní či z ní profitují rovným dílem. V konečné fázi se pak přímo posuzuje dopad navrhovaných opatření na rovnost žen a mužů, případně se navrhují konkrétní změny, které by vedly ke zlepšení současné situace.

...

Autor: Kateřina Hynčicová 
Celý článek v týdeníku Ekonom nebo na www.cssd.cz
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter