Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 2. 2012 15:04

CIA: nový nástroj na hodnocení rizika korupce

Vláda na svém zasedání 29. února schválila návrh východisek pro vytvoření metodiky hodnocení korupčních rizik – CIA (Corruption Impact Assesment).

Ministr vnitra Jan Kubice, premiér Petr Nečas a místopředsedkyně vlády Karolina Peake, tisková konference po jednání vlády 29. února 2012Do budoucna by CIA měla být součástí legislativního procesu, kdy by se hned zpočátku tvorby legislativních návrhů hodnotilo jejich korupční riziko,“ uvedla místopředsedkyně vlády Karolína Peake.

Povinné hodnocení korupčních rizik je novým preventivním nástrojem, který má být využíván pro nově přijímané a vybrané již platné zákony. CIA je míněna jako strukturovaný rozbor korupčních rizik, který má srozumitelně prezentovat veřejným činitelům, dotčeným subjektům i dalším společenským skupinám, přínos nebo úskalí, která navrhovaný nebo stávající předpis obnáší z pohledu jeho případného korupčního potenciálu.

Jádrem CIA bude vyhodnocení korupčních rizik dané právní úpravy provedené jejím předkladatelem, kterému již od počátku umožní zohlednit kritérium omezení korupčních příležitostí při jejím zpracování. Do připomínkového řízení by tak měly vstupovat jen takové návrhy, které budou mít uspokojivou CIA. Výsledky CIA pak budou zveřejňovány, obdobně jako jsou již zveřejňovány výstupy RIA na webových stránkách Úřadu vlády, aby se s nimi mohl každý seznámit,“ uvedla vicepremiérka Peake.

Zveřejňování CIA bude současně plněním programu Open Government Partnership (OGP) a přispěje ke zvýšení transparentnosti vládnutí, k čemuž ČR mimo jiné zavazuje i její přistoupení k iniciativě OGP.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter