Michal Šalomoun

Posláním ministra pro legislativu je dohlížet na kvalitu předkládaných návrhů zákonů. Je zároveň předsedou Legislativní rady vlády, která projednává návrhy zákonů předložené členy vlády a je poradním orgánem kabinetu.

 Více…

Michal ŠalomounMinistr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády