Aktuálně

31. 1. 2023 13:34

Komentář ministra pro legislativu a předsedy protikorupční rady vlády Michala Šalomouna k zprávě Transparency International k Indexu vnímání korupce

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun na konferenci „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing“, 17. 1. 2023
Ministr pro legislativu Michal Šalomoun na konferenci „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing“, 17. 1. 2023
Praha, 31. ledna 2023 – Ministr pro legislativu a předseda LRV Michal Šalomoun jako předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí okomentoval závěry zprávy Transparency International, kde byl zveřejněn celosvětový index vnímání korupce za rok 2022.

„Jsem rád, že se po roce a půl podařilo loni na podzim oživit činnost Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, které nyní předsedám. Také bych ocenil, že jsme stihli uspořádat do konce roku dvě schůze rady, kde jsme projednali dva velmi důležité zákony: zákon o ochraně oznamovatelů a zákon o státních zástupcích. První z nich již prošel úvodním projednáváním ve sněmovně a nyní jej projedná ústavně-právní výbor. Úspěch vidím v tom, že poslanci navrhli rozšířit působnost zákona vedle trestných činů také o přestupky a anonymní oznámení, což byly i návrhy protikorupční rady. Co se týká druhého zmíněného zákona o státních zástupcích, tak oceňuji, že dojde ke zpřesnění podmínek, za kterých bude možné odvolat nejvyššího státního zástupce, jak jsme se k tomu zavázali v programovém prohlášení vlády. Tedy, aby nejvyššího státního zástupce nemohla vláda odvolat na návrh ministra spravedlnosti bez udání důvodu, jak je to možné v současné době. Je tedy dobře, že Ministerstvo spravedlnosti avizovalo úpravu zákona tak, aby odráželo náš závazek z vládního programového prohlášení.“

„Plánuji, aby se Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí v tomto roce scházela častěji než v předchozích letech, kdy to bylo dvakrát do roka. Věřím, že díky tomu budeme mít dostatečný prostor podrobně prodiskutovat předkládané protikorupční zákony. Mezi nejdůležitější z nich budou z pohledu boje s korupcí patřit zákon o lobbingu, změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a věcný záměr zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Zároveň bychom v radě rádi tento rok vyhodnotili závěry mezinárodní srovnávací studie ke střetu zájmů a na jejím základě identifikovali problémy v současném českém zákoně.“

pro doplnění kontextu:

Tisková zpráva z Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k ochraně oznamovatelů

Tisková zpráva z Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k zákonu o státním zastupitelství

Zpráva Transparency International 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie