Z médií

19. 12. 2022 14:34

Deník Referendum: Děti mají svá práva. Dětský ombudsman bude garantovat jejich dodržování

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun na jednání vlády, 26. 9. 2022
Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun na jednání vlády, 26. 9. 2022
Připravovaná novela zákona o veřejném ochránci práv zřídí institut dětského ombudsmana. Má zajistit, že v soudních řízeních nebo ve střetu se státní správou budou účinně hájeny zájmy dětí. Dosud tomu tak vždy nebylo.

Česká republika patří mezi poslední státy Evropské unie, kde chybí dětský ochránce práv. Ke zřízení institutu dětského ombudsmana nás nabádá Výbor pro práva dětí OSN na základě Úmluvy o právech dítěte. Plníme tak dávný dluh z roku 2009, kdy se během prvního předsednictví České republiky Evropské unii odborníci shodli, že členské státy Unie mají zřídit institut dětského ombudsmana.

Nejprve vznikl poslanecký návrh zákona, jímž se naše vláda zabývala v červenci. Pokládali jsme však toto téma za natolik důležité, že jsme se rozhodli připravit vládní návrh zákona. Do pracovní skupiny jsme pozvali zástupce příslušných ministerstev, kanceláře veřejného ochránce práv a koalice, ale i z opozičního hnutí ANO. Koneckonců Helena Válková se jako dřívější zmocněnkyně vlády pro lidská práva ve věci dětského ombudsmana angažovala a byla spoluautorkou poslaneckého návrhu zákona.

V novele neplánujeme zřídit speciální úřad, neboť chceme šetřit finanční prostředky. Chceme ale reagovat na některé tristní situace, které dnes bohužel nastávají. Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) má totiž na jednu stranu hájit zájmy dítěte, ale na druhou stranu také zájmy státní správy — a tyto zájmy nejsou vždy v souladu. K řešení nepřispívá ani liknavost některých soudců. Záchranná síť podle současného zákona proto nefunguje tak, jak by měla. Dětský ombudsman by měl mít možnost do takových problematických řízení vstoupit a účinně zasáhnout.

Celý článek si můžete přečíst zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie