Z médií

12. 12. 2022 8:56

MFD: Děti v Česku by mohl zastupovat jejich ombudsman

České děti by se mohly dočkat svého ochránce práv. Pracovní skupina, kterou zřídil ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti), se koncem listopadu dohodla, že práce na zákoně mohou začít. První návrh zákona ke zřízení nového institutu by zákonodárci chtěli projednat a předložit ještě do konce roku.

„Jsem rád, že se nám podařilo v této věci pokročit a že jsme s členy pracovní skupiny našli rychle shodu na základních parametrech návrhu. Je to významný posun. Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, kde dětský ombudsman chybí. Právní ochranu dětí je třeba posílit, v praxi stále nastávají situace, kdy v některých případech zastání práv dětí například u soudu vázne,“ míní Šalomoun.

Právě možnost vstoupit do případu, pokud by šlo o závažné ohrožení práv dítěte, by mohla být jedna z kompetencí dětského ombudsmana. Například když by to orgán sociálněprávní ochrany dětí, který má zastupovat práva dítěte, nedělal dobře.

„Ačkoli je sociálně právní ochrana dětí v českém právním systému zdánlivě dostatečná, víme z praxe, že selháním se nedaří účinně vyhnout,“ upozorňuje náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová.

Debatuje se už 14 let

„Dětský ombudsman by měl zároveň působit i v oblasti posílení povědomí dětí o jejich právech, o fungování občanské společnosti a posílení participace dětí na jejím fungování a utváření. To je věc, ve které máme jako Česká republika značný deficit, děti ale nemáme podceňovat, jsou to všímaví partneři,“ doplňuje náměstkyně další kompetenci nového ombudsmana.

Na tom, že příprava zákona má být co nejdříve, se shodli zástupci ministerstev spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zástupci veřejného ochránce práv, zmocněnkyně pro lidská práva, poslanci a senátoři napříč politickými stranami.

O zřízení úřadu se přitom debatuje bezmála už 14 let. Když Česko poprvé předsedalo Evropské unii v roce 2009, uspořádalo konferenci o právech dětí, na níž se odborníci shodli, že členské státy EU mají dětského ombudsmana zřídit.

Třiadvacet členských zemí již zástupce pro nezletilé má, Česko ale stále ne. Přitom také výbor pro práva dětí při OSN na podzim 2020 Česko vyzval, aby splnilo svůj závazek a institut zřídilo.
Nejblíže k vytvoření úřadu se Česko dostalo v roce 2020, kdy přišla s návrhem zákona nyní již bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO). Návrh ale nakonec spadl pod stůl.

Válková se na nynějších přípravách podílí, a to v rámci pracovní skupiny. „Zde jsme se v rámci chvílemi velmi dynamické, ale vždy konstruktivně vedené diskuse dohodli, že se převezmou klíčové kompetence z mého návrhu nového zákona, zejména možnost vstupu dětského ombudsmana za splnění zákonných podmínek do již probíhajícího řízení, bude-li to v zájmu ohroženého dítěte, participace dětí na rozhodování ve věcech, které se jich dotýkají, a další,“ přiblížila MF DNES Válková.

Článek si můžete přečíst také zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie