26. 2. 2016 13:49

Do čela Technologické agentury byl navržen Petr Očko

Do čela Technologické agentury byl zvolen Petr Očko
Do čela Technologické agentury byl zvolen Petr Očko

Na předsedu Technologické agentury ČR dnes vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) navrhla Petra Očka. Ve funkci nahradí dosavadní předsedkyni TAČR Rut Bízkovou, které v březnu letošního roku končí funkční období. Spolu s Očkem byl do předsednictva TAČR znovu navržen Pavel Komárek, který tak bude v předsednictvu pokračovat ve druhém funkčním období. Návrhy bude ještě schvalovat vláda.

Technologická agentura je klíčová veřejná instituce pro spolupráci aplikovaného výzkumu. Od nového předsedy si slibuji úzkou spolupráci a komunikaci s ministerstvy, Akademií věd ČR a vysokými školami, stejně jako s podnikovým sektorem,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Za jeden z hlavních úkolů považuji zvýšit motivaci soukromé sféry k investování prostředků do výzkumu realizovaného akademickými institucemi,“ shrnul své plány ve vedení TAČR Očko.

RVVI se na návrzích členů předsednictva a předsedy TAČR usnesla v tajném hlasování. Do předsednictva bylo na základě veřejné výzvy navrženo 12 kandidátů.

Technologická agentura ČR se zaměřuje na podporu spolupráce výzkumných organizací a firem a přenos znalostí do praxe. Ze státního rozpočtu dostává 2,9 miliardy korun. Předsednictvo TAČR má pět členů včetně předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období. Předsednictvo schvaluje vyhlašování veřejných soutěží ve výzkumu, rozhoduje o poskytnutí podpory a koordinuje činnost oborových komisí.

__________________________________________________________________________

Ing. Petr Očko, Ph.D. (1976) vystudoval informatiku a mezinárodní vztahy na VŠE v Praze a informační ekonomiku na Univerzitě Karlově. V minulosti působil na Ministerstvu financí, Ministerstvu dopravy a v Agentuře CzechInvest. Od roku 2010 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde řídil Sekci fondů EU, výzkum a vývoje. Od ledna 2015 zastává pozici ředitele odboru finančních nástrojů a řízení projektů.

Ing. Pavel Komárek, CSc. (1951) je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze. Jako výzkumný pracovník působil ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Praze. Založil a vedl Technologické a inovační centrum ČVUT v Praze, poté působil v Agentuře CzechInvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 2010 až 2012 byl členem výzkumné rady TAČR, od roku 2012 je členem předsednictva TAČR. Má zkušenosti z přípravy strategických dokumentů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie