27. 10. 2016 13:24

Na předsedkyni Grantové agentury ČR byla navržena jaderná fyzička Alice Valkárová

Na předsedkyni Grantové agentury ČR byla navržena jaderná fyzička Alice Valkárová
Na předsedkyni Grantové agentury ČR byla navržena jaderná fyzička Alice Valkárová
Předsedkyní Grantové agentury ČR (GAČR) by se měla stát doktorka Alice Valkárová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Na tuto pozici ji dnes navrhla vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Do předsednictva GAČR byl dále navržen mikrobiolog Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, vědecký ředitel centra CEITEC Jaroslav Koča a chemička Jana Roithová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kandidáty musí ještě jmenovat vláda.

Jsem rád, že Rada zvolila do čela Grantové agentury právě doktorku Valkárovou. Ženy vědkyně tak nyní budou tvořit tři pětiny předsednictva Grantové agentury. Doktorka Valkárová bude mít před sebou náročný úkol, protože řízení a hodnocení vědy projde v brzké době řadou změn,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Nové vedení GAČR tak nahradí dosavadního předsedu, profesora Ivana Netuku, a členy předsednictva Bohuslava Gaše, Cyrila Höschla a Otomara Linharta, kterým bude v prosinci a lednu končit druhé funkční období. Z dosavadního pětičlenného předsednictva GAČR zůstane ve funkci pouze místopředsedkyně GAČR Stanislava Hronová. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté.

Rada dnes také zvolila dva nové členy výzkumné rady Technologické agentury ČR. Stali se jimi doktorka Kamila Vávrová z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a profesor Tomáš Kruml, CSc. z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Výzkumná rada TAČR má 12 členů včetně předsedy. Dosavadním členům Ing. Pavlu Bartošovi a Ing. Martinu Frélichovi končí funkční období v listopadu. Kandidáty musí ještě jmenovat vláda. Výzkumná rada TAČR navrhuje zaměření oborových komisí, podílí se na přípravě nových programů TAČR a hodnocení jejich výsledků.

 

RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (1972) je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy . Zaměřuje se na ekologii půdních organismů a využití mikroorganismů v biotechnologiích. Pracuje jako vedoucí laboratoře environmentální mikrobiologie v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Je laureátem řady ocenění za výzkum, autorem 7 kapitol v knihách, 128 článků v impaktovaných časopisech a více než 5100 citací.

Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (1955) vystudoval chemii na Masarykově univerzitě v Brně a Komenského univerzitě v Bratislavě. Pracovně působil např. ve Francii, USA, Německu Řecku a Norsku, nyní pracuje jako vědecký ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Je autorem šesti monografií a více než 3000 citací.

Prof. Jana Roithová, Ph.D. (1974) absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, Fakultu chemického inženýrství VŠCHT a Technickou univerzitu v Berlíně. Zabývá se výzkumem organických a organometalických reakcí pomocí hmotnostní spektrometrie. Působí jako vedoucí katedry organické chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Je laureátkou řady cen za výzkum, publikovala více než 150 článků v zahraničních recenzovaných časopisech.

RNDr. Alice Valkárová, DrSc. (1947) vystudovala jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde také od roku 1970 působí. Předmětem jejího zkoumání je přímá tvorba párů elektrony a pozitrony. Podílela se na stavbě experimentálního zařízení H1 budovaného na urychlovači protonů a elektronů HERA v Hamburku. Je autorkou nebo spoluautorkou 272 původních vědeckých prací a více než 10300 citací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie