1. 12. 2015 11:41

Národní cenu vlády Česká hlava 2015 získal překladatel Shakespearova díla Martin Hilský

Národní cenu vlády Česká hlava 2015 získal překladatel Shakespearova díla Martin Hilský
Národní cenu vlády Česká hlava 2015 získal překladatel Shakespearova díla Martin Hilský

Z několika desítek nominací vybrala odborná porota čtyři laureáty ceny Česká hlava 2015. Po předchozím návrhu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace určila svého laureáta také česká vláda. Na dnešní tiskové konferenci v Praze byli vítězové pěti kategorií oficiálně představeni. Nejvyšší vědecké vyznamenání v ČR – Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2015 – získal profesor Martin Hilský, který je předním znalcem, překladatelem a popularizátorem díla Williama Shakespeara. Všechna ocenění budou předána dnes večer během slavnostního galavečera v Kongresovém centru Praha za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky a vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

„Profesor Hilský je širší veřejnosti známý také díky tomu, že umí zasvěceně a atraktivně popularizovat Shakespearovo dílo a dobu. Na příští rok navíc připadá výročí 400 let od úmrtí Williama Shakespeara, a v tomto kontextu je ocenění celoživotního úsilí Martina Hilského ještě zesíleno,“ uvedl vicepremiér Pavel Bělobrádek.

Ocenění Česká hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava. S cenou je spojena finanční odměna ve výši jednoho milionu korun.

 

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE (1943) je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystudoval angličtinu a španělštinu na Filozofické fakultě UK. Patří ke světově uznávaným odborníkům na dílo Williama Shakespeara, do češtiny přeložil celé jeho dramatické dílo. Působil také na univerzitách ve Velké Británii a USA. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2011 obdržel Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství a Státní cenu za překladatelské dílo.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie