21. 3. 2016 21:07

Projev vicepremiéra Bělobrádka na Enterprise Florida

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek vystoupil 21. března 2016 v rámci své pracovní návštěvy USA na Enterprise Florida, kde byly prezentovány podnikatelské příležitosti na Floridě.

Jsem rád, že zde mohu říci pár slov k účelu mé cesty a obecně k česko-americkým vztahům.

Naše vztahy s USA rámují jména čtyř prezidentů. Prezidenta Wilsona a prezidenta Bushe staršího na americké straně. A prezidenta Masaryka a prezidenta Havla na české straně. Právě letos si připomínáme nedožité 80. narozeniny Václava Havla. A tím i pád železné opony a nezpochybnitelnou roli, kterou v tom sehrály USA už v éře Ronalda Reagana.

Myslím, že toto výročí symbolicky ukazuje, jaká je skutečná podstata česko-amerických vztahů. I když účel mé cesty je převážně ekonomický, i když jde o obchodní a vědeckou spolupráci, v jejím podtextu zní téma svobody a lidských práv.

Spojené státy jsou naším nejdůležitějším spojencem v NATO. A všechny české vlády dlouhodobě prosazují posílení transatlantické spolupráce z bezpečnostní i na ekonomickou dimenzi. Když budeme silnější hospodářsky, budeme silnější i vojensky.

Mezi USA a ČR funguje řada dohod o obchodní, vzdělávací a vědecké spolupráci. Řada českých firem a výzkumníků se podílí i na amerických obranných programech. Tato cesta je jistě šancí naše vztahy dále posílit. Proto je zde se mnou jak podnikatelské mise, tak zástupci akademické a výzkumné sféry.

Kromě této praktické spolupráce chci ovšem zdůraznit právě onen prvek svobody a lidských práv. Od sametové revoluce cítí Česká republika povinnost bojovat za lidská práva ve světě. Toto je odkaz Václava Havla. Toto je náš dluh vůči těm, kteří měli méně štěstí než my v roce 1989 a dosud se nedočkali svobody.

Platí to i pro občany Kuby. Právě zde na Floridě žije silná kubánská komunita. My Češi máme ke Kubáncům zvláštní vztah. Cítíme jistou sounáležitost a držíme jim palce v boji za svobodu. Zastáváme v tomto směru jasné postoje jak v OSN, tak v rámci EU. V České republice se koná řada akcí občanské společnosti na podporu svobody Kuby.

Jestliže se nyní uvolňuje embargo - a prezident Obama je na návštěvě Kuby právě v těchto dnech - je podle mého názoru třeba trvat na tom, že na oplátku se bude zlepšovat stav v oblasti lidských práv na ostrově. Pokud by šlo pouze o zlepšení ekonomických vztahů, ale pro prosté Kubánce by se nezlepšilo nic, bylo by to velmi špatně.

Jestliže jsme dnes na Floridě a chceme zde dělat byznys, pak v tom vidím i šanci posilovat ekonomickou základnu pro budoucí pomoc svobodné Kubě. Ano, věřím, že Kuba bude svobodná. Tak jako jsou svobodné Spojené státy a Česká republika.

Florida se svým kosmickým a leteckým výzkumem, elektronickým průmyslem a sofistikovanými vědecko-technickými inkubátory je samozřejmě pro moji zemi zajímavým partnerem. Jako vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace mám zájem o rozšíření spolupráce v oblasti inovačních technologií a excelentního výzkumu.

Myslím, že zde stále existuje velký, dosud nevyužitý potenciál. A že je třeba i politicky podpořit spolupráci USA a ČR v hi-tech výrobách a ve výzkumu a vývoji. Právě schopnost inovovat a uvádět nové myšlenky do praxe je ve skutečnosti jedinou komparativní výhodou, kterou Západ ještě má. Ve světě, v němž se stále více ukazuje, že zdroje Evropy a USA jsou omezené, a to jak surovinové, tak lidské, jsou inovace onou silou, která zvyšuje naši hospodářskou sílu, a tím i bezpečnost. Inovace jsou zárukou svobody Západu.

Toto považuji za skutečně důležité. Svobodná ekonomická výměna musí sloužit politické svobodě. Ne, abychom kvůli ekonomickým výhodám obětovali svobodu druhých. Nejen, že by to bylo nemravné, bylo by to i hloupé. Ve skutečnosti se obchodu dlouhodobě daří pouze tam, kde se daří svobodě. Diktátorské režimy mohou některým byznysmenům poskytnout lukrativní kontrakty. Ale mohou je také všem zarazit. Nemluvě o tom, že svobodní lidé pracují lépe, více vydělávají a lze jim prodat více zboží.

Svobodný trh, svobodné vlastnictví, svobodné bádání. Ke všemu, co na Západě děláme, potřebujeme svobodu. Když ji máme, tak ji využijme. Pro nás i pro druhé. Děkuji za pozornost!

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie