11. 6. 2015 17:57

Vicepremiér Bělobrádek: Humanitní vědy pomohou řešit celospolečenské problémy

Vicepremiér Bělobrádek na diskuzi o humanitních vědách
Vicepremiér Bělobrádek na diskuzi o humanitních vědách

Humanitní a společenské vědy jsou klíčové pro řešení aktuálních celospolečenských problémů. Kvalifikované analýzy a vědecké výstupy pomohou lépe se připravit například na dopady současného demografického vývoje, migrace nebo změn klimatu. Na dnešní diskuzi v Historickém ústavu Akademie věd ČR se na tom shodl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a další zástupci akademické obce. Vytyčením hlavních problémů a zacílením kapacit a financí do řešení těchto problémů se bude zabývat Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (RVKHR), které vicepremiér Bělobrádek předsedá.

V horizontu 20 let pravděpodobně budeme čelit výzvám, na které nejsme zatím připraveni,“ upozornil místopředseda vlády. Jedná se například o stárnutí západní populace, novodobé stěhování národů, nedostatek vody v mnoha oblastech světa, závislost společnosti na energetických zdrojích a připravenost na případný blackout.

„Jsou to výzvy, které nemůže vyřešit žádný izolovaný chemik, fyzik nebo inženýr, jsou to výzvy celospolečenské a je naprosto logické, že k řešení těchto výzev by klíčovou měrou mohly a měly přispět právě humanitní a sociální obory,“ myslí si také předseda Akademie věd Jiří Drahoš.

Složité problémy si žádají komplexní řešení, na kterém se musejí podílet vědci napříč obory včetně společenskovědních,“ dodal vicepremiér. Výzkumné projekty zabývající se globálními tématy mohou trvat řadu let. V rámci RVKHR se proto bude dále jednat o tom, jak tyto interdisciplinární víceleté projekty začlenit do stávajícího systému financování a hodnocení vědy. V nedávno schváleném rozpočtu na vědu už také bylo posíleno institucionální financování.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie