2. 3. 2016 13:25

Vicepremiér Bělobrádek jednal se saskou ministryní pro vědu a umění

Vicepremiér Bělobrádek jednal se saskou ministryní pro vědu a umění
Vicepremiér Bělobrádek jednal se saskou ministryní pro vědu a umění

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se dnes setkal se saskou ministryní pro vědu a umění Evou Marií Stangeovou. Mezi hlavní témata jednání patřily možnosti posílení vzájemné spolupráce mezi českými a saskými výzkumnými institucemi v rámci evropského programu Horizont 2020 nebo zkušenosti saské strany se společnostmi, které se specializují na přenos výsledků vědecko-výzkumného bádání do praxe.
Důležitým tématem jednání byla také otázka spolupráce v technickém vzdělávání, nebo programy na zlepšování kvalifikace a celoživotního učení. Došlo také na otázku společných projektů v rámci česko-německého strategického dialogu v oblasti výzkumu a vývoje.


„Spolupracovat se má především s nejbližšími sousedy. Severočeské regiony jsou se Saskem velmi provázané a spolupráce ve vědní oblasti se velmi slibně rozvíjí. Jako příklady mohu uvést Libereckou univerzitu v oblasti nanotextilií, ve kterých patříme mezi světovou špičku nebo materiálový výzkum pro potřeby strojírenství, kde s německou stranou spolupracuje Západočeská univerzita v Plzni,“ řekl místopředseda vlády Bělobrádek.

Obě strany se také zabývaly problematikou přenosu vědeckých výsledků do praxe a spoluprací výzkumných organizací s podnikatelským sektorem.  Jde o oblasti, jimž je věnována velká pozornost v rámci aktualizované Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na roky 2016 – 2020, kterou na svém únorovém zasedání schválila vláda. A kolegové ze Saska zde mohou poskytnout české straně řadu inspirativních zkušeností, například ze strany Technické univerzity v Drážďanech, která zřídila dceřinou společnost pro transfer výsledků do praxe TUD, a.g.  Vicepremiér Bělobrádek navštívil drážďanskou univerzitu na podzim loňského roku během své pracovní cesty. „Takový model oceňuji a považuji za jedno z možných a velmi vhodných řešení pro naše univerzity, zejména pro ty technicky zaměřené. Proto jsme během jednání otevřeli otázku uskutečnění praktického workshopu pro české zájemce z řad univerzit, kde by se jim prezentovaly zkušenosti s fungováním institutu TUDAG,“ doplnil Bělobrádek .

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie